Är du mellan 16-25 år och har en diagnos så som adhd, autism, tourettes eller språkstörning och varken arbetat eller studerat under en längre tid? Nu vill Attentions projekt “Vägen vidare” ha din hjälp att svara på några frågor om din situation.

Din röst gör skillnad! Genom att svara på enkäten bidrar du till att öka kunskapen om ungas situation. Enkäten innehåller 16 frågor och möjlighet att lämna kontaktuppgifter om du kan tänka dig att bli kontaktad efter enkäten. Dina svar behandlas anonymt men kommer att redovisas tillsammans med andra svarande i en rapport. 

Länk till enkäten