Vård- och insatsprogrammen (VIP) som lanserades under 2021 är fortfarande inte allmänt kända hos Attentions medlemmar. Vi tycker det är ett värdefullt och användbart digitalt kunskapsstöd som fler borde hänvisa till. Därför har vi nu tagit fram två filmer där vi fördjupar oss lite mer i vad VIP adhd är.

Vård- och insatsprogrammen har tagits fram av en nationell arbetsgrupp och fastställs av “Nationellt programområde för psykisk hälsa”. Programmen är unikt framställda för att passa såväl skola, sjukvård som socialtjänst och målet är att programmen ska vara ett gemensamt kunskapsstöd för de som jobbar inom dessa verksamheter.

Det unika i vård och insatsprogrammen är att forskning och erfarenheter från flera olika myndigheter, såsom Socialstyrelsen, SPSM och Skolverket, nu samlats i ett material. Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Läs mer om VIP adhd

Förklaring av VIP adhd

I den här filmen berättar Gunilla Granholm, ordförande för den nationella gruppen adhd mer om VIP adhd.

Fördjupande samtal om VIP adhd

I den här filmen samtalar Anki Sandberg, ordförande Attention med Gunilla Granholm och Ing-Marie Wieselgren om VIP adhd.