Attentions projekt Äldrelyftet har tillsammans med redaktören Caroline Jonsson och förlaget Gothia skrivit boken ”Livsberättelser om adhd och autism”. I boken får man ta del av tretton livsberättelser om att få en neuropsykiatrisk diagnos sent i livet. Boken kommer ut till försäljning i början på maj.

Återkommande i berättelserna är barndomens kamp i skolan, ett utmanande arbetsliv och svårigheter i familjeliv och relationer. Men det är också en bok om att försonas med sig själv och om sorgen, hoppet och modet att förändra.

Röster från yrkesverksamma

Livsberättelserna följs upp av Lotta Borg Skoglund, docent och överläkare i psykiatri, Taina Lehtonen, legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi, Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet och praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Magnus Werner, återhämtningsstödjare, som förmedlar kunskap och reflektioner.

Jag har sprungit hela livet. Äntligen får jag stanna. Oron inom mig, känslan av att jag klättrar på väggarna skulle jag gärna vilja ha hjälp med – att få uppleva hur lugn och ro känns.

Utdrag från en av berättelserna i boken.

Läs mer om boken och förbeställ den

Läs mer om Äldrelyftet