Attentions konferens NPF-forum närmar sig! Från vaggan till graven är årets tema där programmet inleds med fokus på tidiga insatser och avslutas med föreläsning om att åldras och må bra. Medverkar gör bland andra: Lisa Thorell (docent i psykologi), Sven Bölte (professor Kind), Ing-Marie Wieselgren (psykiatriansvarig på SKR) samt Anders Bagge med föreställningen Stay Busy.

5 – 6 maj möts Attentions aktiva och vårdgivare, myndigheter, yrkesverksamma samt utställare för att utbyta erfarenhet och kunskap inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Årets tema är Från vaggan till graven:
– Vi vill belysa att NPF finns under hela livet, men att olika skeden i livet påverkas olika av funktionsnedsättningen. Programmet har livsloppsperspektivet i fokus, som inleds med Lisa Thorells föreläsning om tidiga insatser. Om samhället vågade att verkligen satsa på tidiga insatser skulle det göra stor skillnad för alla människor, men framför allt för våra medlemmar. All forskning visar på detta faktum, säger Attentions kanslichef Elisabeth Sundström.

Äldres livsberättelser

Andra konferensdagen avslutas med programpunkten Åldras och må bra där Kajsa 69 år, som fick sin adhd-diagnos sent i livet, samtalar med Attentions projektledare Annika von Schmalensée:
– Kunskapen om hur livssi­tuationen för äldre med NPF ser ut är eftersatt. Många äldre vill nu dela sin livsberättelse – för att hjälpa andra, säger Annika. Projektet Äldrelyftet har bland annat tagit initiativ till att sammanställa antologin Livsberättelser om adhd och autism, som ges ut i maj. I boken får man ta del av berättelser om att få en NPF-diagnos sent i livet, där Kajsa är en av skribenterna. 

Bagges föreställning om adhd 

Till sist presenteras finalen där TV-profilen, artisten och musikproducenten Anders Bagge tillsammans med Fredrik Sandberg visar föreställning Stay Busy – en personlig föreställning om adhd. Totalt föreläser ett trettiotal experter inom NPF med fokus på bland annat forskning, fungerande lärmiljöer, trotsproblematik, nationella riktlinjer, rollen som anhörig och ”känslogrejen”.    
– Vi har längtat så länge efter att få genomföra NPF-forum, som skjutits upp på grund av pandemin, säger Elisabeth Sundström. Äntligen får vi träffas, lyssna och samtala om livet för Attentions medlemmars – vi som kämpar för att personer med NPF ska få ett fungerande liv. 

Medverkande föreläsare:

Lisa Thorell (KI), Kristina Taylor (Psykologförbundet), Mikael Forsberg (Lärarförbundet), Fredrik Malmberg (SPSM), Sven Bölte (professor Kind), Tatja Hirvikoski (docent Kind), Tove Lundin (Hjärnkollambassadör och journalist), Malin Angberg(leg. psykolog, Psykologpartners), Therese Allvar (leg. psykolog, Psykologpartners), Louise von Bahr (Socialstyrelsen), Evelyn Andersson (Socialstyrelsen), Annika Brar (habiliteringsläkare), Ida Thorell (Misa Ung), Petter Berg (MUCF), Conny Allaskog(Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Ing-Marie Wieselgren (psykiatriansvarig på SKR), Gunilla Granholm (ordförande nationella arbetsgruppen adhd), Ritva Gough (forskare Nationellt kompetenscentrum Anhöriga) samt Anders Bagge och Fredrik Sandberg som medverkar med föreställningen Stay Busy.

Från Attention medverkar: Anki Sandberg, Annika von Schmalensée, Jenny Kindgren, Nicole Wolpher, Johan Bysell, Matilda Berglund Calais, Eric Donell, Klara Cederqvist samt Kajsa Edman (ambassadör Äldrelyftet).

NPF-forum modereras av Jessica Stigsdotter Axberg, även kallad MrsHyper.