Nicole Wolpher och Johan Bysell från Attention Stockholm föreläste under förmiddagen om  Arvsfonds-projektet ”Känslogrejen”. 

Att det finns ett stort behov av att fokusera på känslolivet kopplat till personer med NPF är något Johan och Nicole känt till länge. De har de senaste åren kontinuerligt hållit i samtalsgrupper för unga med NPF inom Attention Stockholm.

Enkätundersökning gav insikter 

Tidigt inom projektet skickade de ut en enkätundersökning som 600 unga personer med NPF besvarade. Enkäten gav projektledarna en tydligare bild av hur de upplever sina känslor, vad de upplever som svårt, vilka strategier de använder sig av och vad de skulle vilja lära sig mer om. 

– Det syntes tydligt i enkätsvaren att intensiteten i känslorna är en svårighet som många upplever. Det blir ofta många starka känslor på en gång. Många har fått höra att de ska underdriva sina känslor. Även om det är krig på insidan så har man lärt sig att säga: ”Det är sådär”, sa Nicole. 

24 animerade filmer 

Under föreläsningen fick vi se en av de 24 filmerna som de tagit fram inom projektet. 

– Vi ville dela med oss av alla klokskaper vi har fått ta del av i våra samtalsgrupper och i vår kontakt med de yrkesverksamma. Vi kände att böcker är ju bra för dem som gillar att läsa, men för vissa kan ju filmer vara lättare att ta till sig, berättar Johan. 

Tanken är att filmerna som ligger på känslogrejen.se ska vara användbara för personer med egen NPF, deras anhöriga och yrkesverksamma. Filmerna handlar om hur känslor fungerar, de exekutiva funktionerna och om hur man kan ta hand om sig själv. Sex av filmerna är riktade till yrkesverksamma och handlar om bemötande. 

Två böcker togs fram inom projektet 

Parallellt med materialet som ligger på känslogrejen.se tagits fram, så har projektledarna tagit fram två böcker. 

I boken Navigera genom stormarna har tio forskare och kliniker som arbetar 
arbetar med psykologisk behandling fått svara på frågor från personer med NPF. 

I boken Perspektiv som gör skillnad beskriver författarna Michael Hjerth och Johan Bysell konkreta hållpunkter för att bygga relationer, synliggöra behov, utforska känslor, aktivera resurser och undersöka vad de kallar må-bra-mönster”. Vi påminns om vikten av att ha ett tydligt fokus, förbereda oss väl och samtidigt lära oss att improvisera och experimentera.

Läs mer om projektet: känslogrejen.se