På NPF-forum delade Attention ut priset till årets ljuspristagare 2022 till Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig, SKR och Gunilla Granholm, ordförande Nationella arbetsgruppen adhd! På scenen uppmärksammades deras insatser som pådrivande krafter bakom det nationella Vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd. 

Efter att mottagit pris och publikens varma applåder gjorde Ing-Marie Wieselgren och Gunilla Granholm en dragning av det webbaserade kunskapsstödet där de tillsammans med personer med egen diagnos, anhöriga och professionen samlat och sammanfattat den redan befintliga och bästa kunskapen som finns kring adhd.

– Vi har velat ge en gemensam plattform för all den kunskap som redan finns och gör den tillgänglig utifrån de behov som finns hos de olika verksamheterna, berättade Gunilla Granholm från scenen och visade i ett bildspel en överblick över plattformen.

Kunskapsstödet är uppdelat i tio kapitel och har en filterfunktion där olika verksamheter kan söka på det som är relevant för just dem. Syftet är ett skräddarsytt stöd där rätt kunskap används av rätt aktör och individ. 

– VIP beskriver specifikt och praktiskt hur man gör. En kokbok för professionen, kan man säga, säger Gunilla och ler. Det unika är att de samla och visar också på kunskapsstöd från olika verksamheter på en plats. Det blir en gemensam samsyn hur man som verksamhet kan haka i det andra gör. 

Ljusvinnarparet betonar hur individens behov har styrt hur kunskapsstödet är utformat. Mycket handlar om samverkan och hur man får till den i praktiken. 

– Målet är rätt insatser i rätt tid. Att mötas av rätt kunskap. Oavsett var man bor och vem man träffar, avslutade Gunilla Granholm och skickade också med publiken en uppmaning om att sprida kunskapen om VIP för att användandet av den ska ta fart.

Grattis, Ing-Marie Wieselgren, hur känns det att vara 2022 år Ljuspristagare?

– Det här ett av de finaste pris som finns på ett område som berör så många människor. Nu händer så spännande saker och VIP är en av dem. Jag ser VIP som en seger efter ett långt, hårt arbete där personer med egen diagnos, eldsjälar, anhöriga, profession bidragit för att skapa det här viktiga kunskapsstödet. Det är det samarbetet som gör att vi är här idag. Jag är så tacksam över att få ha varit med på den här resan. 

Grattis, Gunilla Granholm, till Attentions pris Årets Ljuspristagare 2022!

– Tack! Priset är ett fantastiskt fint kvitto på att det här arbetet är värdefullt för Attentions medlemmar och personer med adhd. Det känns så värdefullt att få ett pris för den som VIP:en är till för.