Är du förälder/anhörig till en ungdom mellan 16-25 år som har en NPF-diagnos och ingår i gruppen UVAS (ungdomar som varken arbetat eller studerar) under en längre tid? Då vill Attentions projekt “Vägen vidare” väldigt gärna ha din hjälp att svara på några frågor om din och din ungas situation.

Enkäten tar ca 5-10 min att besvara och dina svar behandlas anonymt men kommer att redovisas tillsammans med andra svarande i en rapport.  Är du anhörig till flera ungdomar som varken arbetar eller studerar? Då kan du svara på enkäten flera gånger, utifrån en ungdom åtgången. Din röst gör skillnad! Genom att svara på enkäten bidrar du till att öka kunskapen om ungas situation. 

Besvara enkäten här!


Har du några frågor angående enkäten?
Kontakta då Klara Cederqvist, projektledare för Vägen Vidare: klara.cederqvist@attention.se