Under årets politikervecka kommer Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Ung dialog hålla seminarium på temat ”Barns röster från samhällsvård – Hur kan vi skapa en god samhällsvård?”

Baserat på erfarenheter och frågor från placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kommer projekt Ung dialog föra ett panelsamtal om hur politiker, socialtjänst, skola, hälsa och sjukvård och staten kan ta ett gemensamt ansvar för att skapa verklig förändring!

När: Söndag den 3 juli 2022

Tid: kl. 10.00-11.00

Plats: Almedalen, mötestält, ”Alla röster ska höras”

Sändning: Är du inte på plats? SVT kommer spela in seminariet så att du kan se det hemma från soffan.

Medverkande

Mats Wiking, riksdagsledamot i socialutskottet (S)

Lina Blombergsson, vice ordförande för Sveriges socialchefer

Emma spak, sektionschef för hälsa och sjukvård på SKR

Gösta Liljeholm, psykolog och VD för Wemind HVB.

Stella Österling, ungdom med egen erfarenhet, Ung dialogs expertgrupp

Fanny Eklund, projektledare för ung dialog, Riksförbundet Attention 

Bakgrund

Trots att barn och unga med adhd och autism är särskilt utsatta och kraftigt överrepresenterade inom hela samhällsvården, så saknas det ofta kunskap och resurser för hur man möter gruppen. Det finns stora brister inom hela samhället