Många personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upplever att kontakten med vård – och stödinstanser är svår – ibland helt omöjlig. Vi hamnar i långa köer för utredning och behandling. Vi glöms bort, får börja om och hamnar mellan stolarna. Många av oss upplever att vi inte görs delaktiga och känner oss inte lyssnade på.

I valtider som dessa, så tycker Attention att det är extra viktigt att fokusera extra på vård – och stödfrågan. Den 6-12/6 anordnar vi därför en temavecka Vi kommer lyfta frågan ut olika vinklar och varje dag delar vi med oss av intressanta artiklar, intervjuer och filmer på vår webbsida och i våra sociala medier. Vi samlar alla artiklar från temaveckan på följande webbsida:
www. attention.se/attentions-temavecka-vard-och-stod/

Attentions enkätrapport om vård – och stöd

Ett bra första steg i vår temavecka är att så många som möjligt får läsa vår enkätrapport “Väntat hela mitt liv på stöd”. Rapporten bygger på enkätsvar från över 1000 vuxna med NPF och visar en dyster bild av hur det är att vara vuxen, ha NPF och i behov av vård och stöd.

Läs och hjälp och sprida enkätrapporten.

Sammanfattande explainer om enkätrapporten