Än en gång faller en människa offer för det meningslösa våldet. Denna gång hände det under Almedalsveckan och drabbade Ing-Marie Wieselgren, som var SKR:s samordnare för arbetet för psykisk hälsa. Attention har länge haft en nära kontakt och samarbete med Ing-Marie och hon har gjort betydande insatser för våra medlemmar.

Ing-Marie var psykiatriker med många års erfarenheter av patientarbete, men också känd för sitt engagemang för att utveckla och förbättra psykiatrin. Hon tog initiativ till att kraftsamla samhällets insatser för bättre psykisk hälsa. Hon deltog flitigt i de forum där sådant diskuteras och var övertygad om att den psykiatriska vården kunde bli så mycket bättre. Ing-Marie mottog i maj på NPF-forum Attentions pris ”Årets ljus”.

– Det är med stor sorg och saknad vi tagit emot beskedet att Ing-Marie avled efter de skador som hon fick vid överfallet i Visby, säger Anki Sandberg ordförande för Attention. För våra medlemmar har hennes insatser betytt mycket. Hon drev ständigt på kommuner, regioner och myndigheter när det gäller att minska vårdköerna, bättre ta hand om barn och unga, utveckla vårdinnehållet samt att lyfta fram behovet av tidiga insatser.

Att ge Ing-Marie årets ljuspris var ett sätt för oss i Attention att visa vår uppskattning för insatserna som pådrivande kraft bakom det nationella Vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd. Av motiveringen framgick att Ing-Marie med kollegan Gunilla Granholm med stort engagemang och örat mot marken hade lyssnat in och sammanfattat all den kunskap som numera finns när det gäller adhd. De hade också arbetat oförtrutet med att sprida programmet och därigenom bidragit till att fler får rätt vård och stöd.