Som ett led i Riksförbundet Attentions arbete med att skapa en bättre skolsituation för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomför vi regelbundet skolenkäter. Nu vill vi veta hur du och ditt barn känner inför att det snart är dags att börja skolan igen. 

Enkäten vänder sig till dig som har barn med tidigare erfarenhet av skolan, därför vill vi att ditt barn som lägst ska börja årskurs 2 i grundskolan (inklusive resursskola), grundsärskolan eller specialskolan. Enkäten rör även barn/ungdomar som ska börja i, eller redan går i, gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. 

Har du flera barn med NPF går det bra att svara för alla barnen. Fyll då i en enkät för varje barn.

Alla svar hanteras anonymt och enkäten tar ca 5 minuter att genomföra. Sista svarsdag är 19 augusti 2022. 

Resultaten kommer att användas i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Resultatet kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, i debattartiklar och möten och på hemsidan. Tack för att du svarar på vår enkät!