Många har med rätta reagerat på Moderaterna i Stockholms förslag att testa alla femåringar i det som kallas utsatta områden för att upptäcka adhd. Syftet med förslaget är enligt partiets företrädare att fler ska medicineras och färre därmed ska hamna i gängkriminalitet.

Utgångspunkten är således att bekämpa kriminalitet, inte att öka de tidiga insatserna för barn som har behov av det. Det stämmer att barn med invandrarbakgrund utreds och behandlas för adhd i mindre omfattning än andra barn. Den effekten är förstärks om barnen dessutom bor i invandrartäta områden. Vi välkomnar därför en diskussion om hur vi kan satsa extra på BUP, habilitering och skola till de grupper som är svåra att nå och i mindre utsträckning får del av samhällets insatser. Det är dock ingen större mening att screena ännu fler barn om det saknas resurser för att göra utredningar, ge föräldrautbildning, läkemedelsbehandling, extra stöd i skolan och annan vägledning. Köerna till dessa verksamheter är redan mycket långa och vi saknar en beskrivning av hur partiet vill förbättra tillgången till dessa insatser.

Inom Attention, som är en intresseorganisation för personer med adhd och andra närliggande diagnoser, reagerar vi därför på Moderaternas förslag. Den ensidiga kopplingen till kriminalitet riskerar att öka det stigma som redan finns kring adhd, och att diagnosen i allmänhetens medvetande kopplas till brottsligt beteende, vilket förstås inte är typiskt. Det kan också göra att föräldrar blir mer tveksamma till att söka utredning och hjälp för sina barn.

Vi välkomnar dock en debatt om hur vi får fram resurser för tidiga insatser till barn, inklusive skapar tillgängliga och fungerande vård- och stödkedjor runt de barn som allra mest behöver det. Förbundet har därför sökt och även haft kontakt med riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall som är socialpolitisk talesperson för Moderaterna. Hon framhåller att partiet har flera förslag som innebär satsningar på Attentions medlemsgrupper, och beklagar att förslagen framförts på ett sätt som provocerat så många.

Attention kommer att fortsätta att följa frågan och hoppas att den uppmärksamhet som den nu fått ska leda till att fler vill satsa på tidiga insatser som ökar tillgången till stöd.

Anki Sandberg, förbundsordförande Attention