Nu i samband med skolstarten kommer 1000-tals skolbänkar gapa tomma. Många av de frånvarande eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). De har kraschat i skolan och mår väldigt dåligt.  När ett barn hamnar i problematisk skolfrånvaro lider både barn och föräldrar svårt och ofta lamslås hela familjen.

De närmsta åren kommer Attention fokusera extra mycket på de här barnens situation via vårt Arvsfonds-projekt ”Vägen tillbaka”. Ett första steg i projektet har varit att via en enkät lyssna in deras egna upplevelser. En sammanfattning av deras hjärtskärande svar ser ni i den här filmen:

Läs mer om projektet: www.attention.se/vagen-tillbaka