I stället för politiska utspel utan förankring i verkligheten vill vi se en nationell plan för vård och stöd för personer med adhd! Det skriver Attention tillsammans med flera forskare inom NPF-området i dagens Svenska Dagbladet.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet där Anki Sandberg ordförande för Riksförbundet Attention, tillsammans med Sven Bölte, KIND, Henrik Larsson, Örebro universitet, Lisa B Thorell, KI, Lotta Borg Skoglund, Uppsala universitet och Mona Holmqvist, Malmö universitet, välkomnar en seriös samhällsdebatt om adhd istället för lösryckta förslag för att vinna röster. Det behövs en nationell plan för vård och stöd för personer med adhd som tas fram i samverkan med intresseorganisationer och forskare. Planen ska ha en klar strategi och sikta på enkla processer, tydlig ansvarsfördelning och hög tillgänglighet. Den ska vara evidensbaserad och omfatta hela livet från bvc till äldrevård.

Ta del av debattartikeln här