Det här är en sida för dig som vill lära dig mer om känslor samt hur du kan hitta smidiga sätt att leda dig själv i vardagen.

Identifiera sin känsla

Att förstå vad man känner är inte alltid så lätt. Det kan vara svårt att urskilja känslorna från varandra eller särskilja vad som är en känsla och vad som är en tanke. Men att förstå sina känslor är ett viktigt första steg för att kunna hantera dem på ett effektivt sätt. Olika personer hittar olika sätt att få syn på sina känslor, beskriva dem och göra dem begripliga. 

Tips!

IDENTIFIERA KÄNSLOR

  • Lista ut vad det är du känner – lägg märke till tankar, hur det känns i kroppen och vilka impulser som dyker upp.
  • Sätt ord på din känsla – att benämna känslan dämpar intensiteten.
  • Ta hand om dina grundläggande behov – då är det lättare för hjärnan att särskilja dina känslor från fysiska reaktioner.

SKILJA PÅ TANKAR OCH KÄNSLOR

  • Separera tankar från känslor – dina känslor en reaktion på något och dina tankar en tolkning av något.
  • Få syn på dina tankefällor – håll koll på vilka tankemönster du har som ställer till det för dig.
  • Skapa distans till dina tankar – benämn dem som tankar, inte sanningar.

VÄGLEDAS AV KÄNSLOR

  • Skilj på primära och sekundära känslor – den första är en reaktion på något och den andra en reaktion på reaktionen.
  • Lyssna på informationen – de primära känslorna kan ha viktig information att förmedla. Vad försöker känslorna säga?
  • Skapa distans till tankarna – de sekundära känslorna har ofta med sig tankar. Hur kan du skapa distans till dem?

Du kan få mer tips på: