Attention är så glada att vi under september månad, som en del av vår kampanj för att lyfta skolfrågan, kommer kunna erbjuda skoljuridisk rådgivning. Rådgivningen kommer ske per telefon två tillfällen i veckan under september månad, med start den 5 september. 

Rådgivningen är ett samarbete mellan Attention och antidiskrimineringsbyråerna Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån norra Skåne.

Till telefonen kan man ringa för att få rådgivning kring frågor som rör skollagen och diskrimineringslagen, så som bristande tillgänglighet i skolan. De jurister som svarar i telefonen kommer ge råd och vägledning i hur du kan gå vidare utifrån din frågeställning. Den rådgivning som erbjuds kommer inte kunna leda till fortsatt hjälp att driva juridiska processer från de jurister som svarar i telefonerna. Rådgivningen avser en enskild insats vid samtalstillfället. Viktigt att tänka på inför rådgivningssamtalet är att vara förberedd kring vad man vill ha rådgivning kring och försöka hålla sig kortfattad under samtalet.

Antidiskrimineringsbyråerna arbetar för att vi ska ha ett samhälle fritt från diskriminering. De erbjuder juridisk rådgivning och stöd till enskilda som utsattas för diskriminering, stöttar personalgrupper i aktivt arbete för att förebygga diskriminering. De arbetar också med att ta fram kunskap och förmedla rättspraxis i jämställdhetsarbetet samt utbildar kring diskrimineringslagen och de olika diskrimineringsgrunderna. 

Psst…Rådgivningen är en ny funktion som vi testar och därför kan det också uppstå oväntade problem. Vi ber i förväg om ursäkt för eventuella problem och ber er att kontakta oss om det är svårt att komma fram eller något annat som nu upplever inte fungerar. Vi vill att det ska bli så bra som möjligt och att så många som möjligt ska få ta del av rådgivningen och tar därför gärna emot feedback från er!

Om det är många som ringer in samtidigt så får du stå i kö.

Vi erbjöd rådgivning under vår skolkampanj som pågick under september 2022.