1000-tals skolbänkar stod återigen tomma inför årets skolstart. Många av eleverna som är frånvarande är elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Attentions skolkampanj som drar igång idag handlar i år främst om dessa elever – de som hamnat i problematisk skolfrånvaro.

Vi kommer varje dag under hela september lyfta fram barn och ungas egna upplevelser, deras föräldrars berättelser, samt sprida goda exempel från skolans värld. Vi erbjuder också under kampanjen juridisk skolrådgivning via telefon och bjuder in till fem intressanta föreläsningar kopplade till ämnet.

Allt material vi delar, föreläsningar vi bjuder in till och telefonrådgivningen vi erbjuder hittar du via vår kampanjsida: www.attention.se/skolkampanj