Hur fungerar skolan för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)? Och vad kan vi göra för att förbättra situationen? Det är frågeställningar som diskuteras i webbinariet med fokus på skolan.

I webbinariet presenteras resultatet från vår enkätrapport om oro inför skolstart. Vi ger också en beskrivning av vad som hittills framkommit i Attentions arvsfondenprojekt Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnärvaro. Utifrån detta samtalar sedan Riksförbundet Attention med Christin Appel, utredare, elevhälsofrågor, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och Mikael Forsberg, specialpedagog och ledamot i förbundsstyrelsen på Lärarförbundet, kring det som presenteras.

Medverkande: Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, Christin Appel, SKR, Mikael Forsberg, Lärarförbundet, och Susanne Barneklint, projektledare, Riksförbundet Attention

Ta del av webbinariet här

Läs mer om projektet Vägen tillbaka här