Attentions projekt Ung dialog lanserar nu en webbutbildning om NPF riktad till HVB-hem med syfte att öka kunskapen om NPF och göra det bättre för placerade barn och unga. För att informera om utbildningen så bjuder Ung dialog nu in till ett webbinarium!

NÄR: Måndag 7 november, kl. 8.30-9.30

Under webbinariet presenteras Attentions webbutbildning ”Placerade barn och unga med NPF” för dig som arbetar inom HVB.

Utbildningen består av 13 moduler och utbildningsföreläsarna Annelie Karlsson och Jennie Lindekommer under webinariet presentera några utvalda moduler.

Gösta Liljeholm från Wemind HVB har varit med och testat utbildningen och kommer att utifrån sina erfarenheter och sin profession berätta om vikten av kunskap om NPF inom HVB-vården. 

Olivia, en ungdom med NPF som har erfarenhet av att vara placerad på HVB kommer berätta om hens resa och vikten av kunskap och relationsskapande. 

Utbildningen är framtagen av Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Utbildningen bygger på den kunskap som återfinns i Riksförbundet Attention, Ung dialogs rapport ”Var ska jag hamna?” med 100 röster från placerade barn med NPF och delar av boken När samhället är förälder – Stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn av Annelie Karlsson och Jennie Linde.

Läs mer om och beställ utbildningen: https://attention.se/utbildning/digitala-kurser/hvb-hem/