IVO : Inte okej att kräva rutinmässiga drogtester vid adhd-behandling.

Kontakterna från medlemmar som berättat om att vårdgivare krävt rutinmässiga drogtester för att få adhd-behandling har ökat på senare tid och vi har därför haft täta kontakter med Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt Läkemedelsverket kring att de måste förtydliga vad som faktiskt gäller.

– Vi är glada att IVO nu har gått ut och tydligt slagit fast att det inte är okej och att de nu skickar ut riktad information till regionerna om detta säger Anki Sandberg, ordförande Attention. Det är väldigt viktigt ställningstagande och bra att de också så tydligt uppmanar regionerna att sprida budskapet vidare till alla aktörer som har avtal med dem. Vi hoppas att regionerna nu tar till sig detta. 

Läs mer om detta i en artikel i läkartidningen: IVO – inte okej kräva rutinmässiga drogtester vid adhd-behandling