Social – och arbetsmarknadsnämnden i Köping genomför just nu en kompetenssatsning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Satsningen görs i samverkan med Attention Västerås.

Till grund för kompetenssatsningen ligger Attentions avslutade projekt Familjelyftets arbete och en bok som producerades inom projektet som heter Npf och socialtjänsten : lagstiftning, bemötande och anpassningar. I veckan anordnades en av två föreläsningar med Georg Zsolnai, utbildare och Lena Hacker, specialpedagog och förskollärare, där 100 personer närvarade.

Attention bjuder in till kurser riktade till Socialtjänsten

Om fler socialtjänstkontor vill genomföra samma typ av kompetenssatsning på NPF, så erbjuds det två digitala kurser den 8/12 och 14/12.

Läs mer om respektive kurs:

Utbildning kring NPF – för dig som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten

Utbildning kring NPF – för dig som arbetar som utförare inom socialtjänsten