Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har påbörjat dialoger med landets alla skolhuvudmän för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för elever med funktionsnedsättningar. Men nu står satsningen plötsligt utan finansiering, skriver Riksförbundet Attention, tillsammans med Autism- och AspergerförbundetAfasiförbundet och Riksförbundet FUB, i en debattartikel i Altinget. 

Skolminister Lotta Edholm (L) behöver se till att arbetet för att förbättra skolan för barn med funktionsnedsättningar inte avstannar. I debattartikeln lyfter vi att regeringen måste prioritera om och satsa på ett långsiktigt arbete med kvalitetsdialoger och uppmanar skolministern att garantera:

  • Att pågående uppdrag med kvalitetsdialoger får fortsätta.
  • Att Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ges mandat att göra dialogerna obligatoriska för alla skolhuvudmän.
  • Att se till att Skolverket och SPSM utgår från en kvalitetssäkrad metod för att fånga upp barnens perspektiv och röst i arbetet.

Ta del av debattartikeln i Altinget här