Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog lanserar webbutbildning för familjehem som tar emot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Att vara familjehem kan vara tufft men det är ett ovärderligt uppdrag, då det kan ha en avgörande betydelse för ett barns liv. Förhoppningen med webbutbildningen är att du som familjehemsförälder ska få större kunskap om NPF och vad du kan göra för att möta dina barn och unga på bästa sätt. Tanken är också att utrusta dig med goda strategier och verktyg för att spara din egen ork och öka välmåendet i din familj.

Praktisk information

Utbildningen är uppdelad i fem moduler och det tar ca 45-75 min per modul att genomföra. Du kan genomföra utbildningen ensam eller i grupp. Varje modul består av inspelade filmer med antingen föreläsare eller familjehem som delar med sig av sin kunskap och tips, med tillhörande reflektionsfrågor. I varje modul finns även skriftliga sammanfattningar, artiklar och fördjupningsmaterial.

Hur får du tillgång till utbildningen?

Utbildningen är en medlemsförmån, dvs en kostnad på 240 kr per kalenderår. Du kan även beställa utbildningen om du är en kommun eller företag.

Smakprov från utbildningen

Medverkande i utbildningen

Angelica, Gunnar och Linnéa, tre erfarna familjehemsföräldrar som specifikt valt att ta emot barn och unga med NPF. I fyra moduler delar de med sig av sina kloka erfarenheter och tips
Annelie Karlsson, författare, specialpedagog, utbildare och handledare
Bella Stensnäs, leg. psykolog och specialist inom stress och utmattningssyndrom 
Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, forskare, författare och föreläsare
Eric Donell, vice ordförande, Riksförbundet Attention
Jennie Linde, författare, författare, pedagog, utbildare och handledare.

Studiecirkel för familjehem

Välkommen till en pilot-studiecirkel för dig som är familjehem till en tonåring med adhd, AST, Tourettes syndrom och/eller språkstörning. Studiecirkeln leds av en erfaren samtalsledare med egen erfarenhet av att vara familjehem och av NPF.

Webbutbildningen är framtagen av Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog, finansierat av Arvsfonden.