Välkommen till en pilot-studiecirkel för dig som är familjehem till en tonåring med adhd, AST, Tourettes syndrom och/eller språkstörning. Studiecirkeln leds av en erfaren samtalsledare med egen erfarenhet av att vara familjehem och av NPF. 

Syftet med studiecirkeln

Syfte är att få lära sig mer om hur man kan hantera de utmaningar som det kan innebära att vara familjehem till en tonåring med NPF, träffa andra familjehem i liknande situation för att reflektera kring egna erfarenheter och öka välbefinnandet i hemmet. 

För vem?

För familjehem som har en placerad ungdom med NPF mellan 13-19 år. Vi rekommenderar att samtliga vuxna i familjehemmet deltar, men det är inget krav. Under cirkeln kommer max 6 familjehem delta. 

Hur?

5 digitala träffar mellan 19.00 – 21:00 varannan tisdag med start 24 januari. Övriga datum: 7 feb, 21 feb, 7 mars, 21 mars. 

Anmäl dig

Anmäl dig till studiecirkeln eller hör av dig om du har frågor till Fanny Eklund, projektledare Ung dialog på fanny.eklund@attention.se eller 079-060 79 79. Först till kvarn gäller!

Teman för träffarna

Träff 1: Introduktion till NPF och samtalsgruppen 

Träff 2: Hur får vi en fungerande vardag? 

Träff 3: Bemötande, verktyg och förhållningssätt 

Träff 4: Hur kan man få en fungerande skola, samhällsstöd och samarbeten? 

Träff 5: Den egna stressen och vikten av återhämtning 

 
Övrig information

Studiecirkeln är kostnadsfri. Den är framtagen i arvsfondsprojektet Ung dialog och drivs av Riksförbundet Attention. Som deltagare i en pilot-studiecirkel medverkar du i att utvärdera studiecirkeln löpande genom att besvara en kort enkät efter varje träff. 

Webbutbildning för familjehem

Är du även intresserad att gå en webbutbildning för familjehem om NPF?