Inspektionen för vård och omsorg (IVO) släpper idag en rapport där allvarlig kritik riktas mot Statens institutionsstyrelse (SiS). Samtliga av de granskade verksamheter där flickor vårdas har omfattande brister och missförhållanden, där de mest utsatta barnen är de yngsta flickorna med funktionsnedsättning.

Tjejer med funktionsnedsättning på Statens institutionsstyrelse (SiS) är särskilt utsatta för missförhållanden som våld, övergrepp, försummelse och vanvård. Det visar flera rapporter de senaste åren. Trots att över hälften av alla tjejer på SiS har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), så finns det ofta en avsaknad av kunskap om NPF inom institutionerna. IVOs nya rapport visar på hur flera SiS-institutioner har utsatt barn för våld, kränkningar och isoleringar. Samtliga av de granskade verksamheter där flickor vårdas har omfattande brister och missförhållanden, där de mest utsatta barnen är de yngsta flickorna med funktionsnedsättning. IVO riktar nu allvarlig kritik gentemot SiS, som trots åtgärder inte har lyckats åtgärda allvarliga missförhållanden. 

”Det är alarmerande och uppenbart att vi behöver höja kunskapen om NPF, det är hög tid att samhället gemensamt tar ansvar för de här tjejernas behov. Om det ska vara meningsfullt att placera tjejer med NPF med tvång på låsta institutioner så måste det finnas förutsättningar för en process som syftar till att ge vård, stöd och som möjliggör för personal att bygga relationer”, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Attention. 

Riksförbundet Attention uppmanar regeringen att ta kritiken på allvar och kräva att SiS åtgärdar de allvarliga bristerna, men också hitta nya vägar för att skapa hållbara vårdformer med både hälsofrämjande insatser och specialiserade psykiatriska insatser som alla barn ska kunna ta del av, särskilt de mest utsatta tjejerna med NPF. Ingen aktör kan heller ensam ge den sjukvård, omsorg och det stöd som de här tjejerna behöver. Däremot kan hela samhället axla ansvaret. Det är först när politiker, socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och staten tar ett gemensamt ansvar och skapar rätt förutsättningar som vi kommer kunna skapa en verklig förändring.

Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog, finansierat av allmänna arvsfonden, har uppmärksammat tjejer med NPF och deras särskilda utsatthet i sin rapport “Vad är det för fel på dig”.

Ta del av rapporten Vad är det för fel på dig? – om tjejer med NPF på SiS

Foto: AdobeStock/Kegfire