Nu undersöker vi hur ni upplever kvalitén i den vård och det stöd ditt barn får eller har fått på grund av sin funktionsnedsättning. Enkäten vänder sig till vårdnadshavare för barn och unga under 20 år som har kontakt med vård- och stödverksamheter.

Enkätsvaren är värdefulla för oss i vårt fortsatta påverkansarbete.

Sista svarsdag är 1 februari.