Attentions projekt Ung dialog har blivit en återkommande punkt i socionomprogrammet på Södertörns högskola. Föreläsningen om barn med adhd och autism inom samhällsvården framfördes av projektmedarbetare Fanny Eklund och Jacqueline Treschow, tillsammans med ungdomen Noah Arvidsson med NPF och egen erfarenhet av samhällsvården.

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är kraftigt överrepresenterade inom samhällsvård och av de som är i kontakt med socialtjänsten – men kunskapen kring ämnet är långt ifrån där den borde vara. Fanny Eklund och Jacqueline Treschow betonar därför vikten av att höja kunskapen om NPF inom socialt arbete, och ger under föreläsningen både teoretisk kunskap och praktiska verktyg till 140 socionomstudenter.

Noah Arvidsson, en ungdom från projekt Ung dialogs expertgrupp berättar i föreläsningen om sin erfarenhet av att vara tjej med NPF, om att få diagnos sent, falla mellan stolarna och hur det är att bli placerad alldeles för sent och vad som händer med ett barn som får bristande stöd och bemötande från skola, socialtjänst och vården.

Ett av Noahs viktigaste medskick är att vuxna måste visa att de bryr sig. Det är grunden till allt, och en förutsättning för att barn ska kunna tillgodogöra sig stöd, vård och behandling. Vuxna som möter unga behöver lära känna individens behov, lyssna, höra av sig, vara nyfiken och fråga hur den unge mår. Information och kommunikation måste stärkas och utan ett NPF-perspektiv är insatserna dömda till att misslyckas.

Höja kunskapen om NPF

Trots överrepresentationen av personer med NPF inom socialtjänst och samhällsvård, är inte kunskap om NPF en integrerad del i Sveriges socionomutbildningar. Attention har därför gjort en skrivelse till alla högskolor och universitet i landet om att föra in kunskap om NPF. De flesta skolorna är positivt inställda och Riksförbundet Attention och projekt Ung dialog har blivit inbjudna att föreläsa på ett flertal högskolor och universitet.

Riksförbundet Attention har fått en stor efterfrågan från att föreläsa för socionomer och är glada för att kunna bistå skolorna med vår kompetens – för vi vet att kunskap gör skillnad. Det är dock uppenbart att det både finns ett behov och att NPF bör ha en självklar plats på socionomutbildningen.

Riksförbundet attentions projekt Ung dialog är finansierat med medel från Allmänna arvsfonden.