För att förenkla årsmötesprocessen för föreningarna så har Attention i samverkan med Anders Petersson tagit fram en förklarande film. I filmen går vi igenom hur man gör en rimlig tidsbudget, hur kallelsen ska utformas, hur motioner fungerar, handlingarnas utformande och också själva planeringen av årsmötet.