Den 16 mars fick ungdomar från Attention, Barnrättsbyrån och Maskrosbarn möjlighet att berätta för socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall och utredningen Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen om deras möten med myndigheter och upplevelser av hur beslut fattats om dem utan att de fått vara delaktiga eller fått tillräcklig information. Hur deras rättigheter inte tillgodosetts och vilka förändringar de önskar att se. 

Så viktiga och modiga berättelser vi fick höra. Stort tack till alla er ungdomar som deltog och delade med er. Nödvändigt och viktigt för vuxna att höra!

Tydligt är att det måste till en förändring. Alla barn och unga måste får komma till tals, får ta del av beslut och information som handlar om dem och får vara delaktiga på riktigt. Och framför allt få information om att de har rätt att klaga utan att vara rädda för konsekvenser. 

Barn och unga med funktionsnedsättning är särskilt utsatta när det kommer till exempelvis placeringar på SIS. De utsätts ofta för särskilda befogenheter, så som avskiljningar, omhändertagande av egendom eller vård i enskildhet. Dessa ungdomar är ofta helt ensamma och har ingen trygg vuxen att vända sig till, ingen som säkerställer att deras rättigheter tillgodoses. Det ser vi tydligt i vårt arvsfondsprojekt Ung dialog. 

Vi hoppas och tror att vi kan bättre än som det är nu och att det finns vilja och engagemang att skapa förändring. 

Till dess är det allas vårt ansvar att fortsätta påminna och kämpa för förbättring!