Nu sätter vi extra strålkastarljus på hur det är att leva med adhd och autism som äldre! Projektet Äldrelyftet är på väg att avslutas efter tre framgångsrika år av möten, kunskapsutbyten och intensivt samverkande för att lyfta en tidigare osynlig grupp i samhället – äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projekterfarenheterna har vi nu samlat i kunskapsmaterialen Tänk om som vänder sig till professionen och Attentions lokalföreningar och medlemmar.

Projektledare Annika von Schmalensée ser vikten av att sprida budskapet om äldre med adhd och autism brett och har därför tagit fram flera olika typer av kunskapsmaterial.

– Jag har utgått från vad de äldre själva har berättat för mig. Just de två orden ”Tänk om” har återkommit i många samtal med äldre. ”Tänk om jag hade fått hjälp tidigare”, ”Tänk om min omgivning hade förstått. Och även professionen har pratat i samma ordalag. ”Tänk om jag hade vetat att den äldre som jag mötte kanske hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inte demens”. Så vi utgick ifrån ”Tänk om” och från dualiten kring det begreppet. För det handlar också om ”Tänk om det var någon nära mig som kämpade med de här utmaningarna”, säger Annika.

Vill sätta äldre och adhd och autism på agendan

Ambitionen med kunskapssatsningen Tänk om är att väcka nyfikenhet, engagemang och framför allt medvetenhet om att den här gruppen finns och har rätt till såväl utredning, behandling som anpassat stöd.

– Med materialet vill vi skapa bättre möten för de äldre med adhd och autism. Med kunskap om att vissa beteenden och känsloyttringar kan bero på en dold funktionsnedsättning så blir det lättare för vårdpersonal att ge hjälp och stöd anpassat efter individens behov och förutsättningar, säger Annika.

 På Tänk om-sidan hittar du som profession workshopmaterial till din arbetsgrupp, en microutbildning som du och dina medarbetare själva kan ta del av via mobilen. Det finns även en informationsbroschyr, en guide och flera checklistor som kan användas av både personal och lokalföreningar. Det ligger också spridningsmaterial om Tänk om materialet som kan skrivas ut. Du som är aktiv inom en lokalförening hittar också material till tematräffar och samtalskort som kan användas för samtal och reflektion i grupp. 

Det går också att ta del av livsberättelser i form av artiklar och filmer där äldre generöst delar med sig av sina erfarenheter.

– Hela materialet bygger på röster från äldre men även röster från personal som möter de äldre. Däri ligger styrkan. All kunskap som har kommit projektet till del är ju från de äldre själva och deras livserfarenheter. Vi hade aldrig kommit så långt i projektet som vi gjort om inte Äldrelyftets fantastiska ambassadörer varit så aktiva och engagerade som de har varit, säger Annika.