Attentions största invändning till hela strategin är att den saknar funktionshinderperspektiv och att strategin inte är fristående läroformer.

Attention lyfte också att vi efterfrågar mer konkreta exempel på hur strategin faktiskt ska kunna användas av lärare och övrig skolpersonal och hur man ska garantera att digitaliseringen ökar jämlikheten. Vi lyfte där faran i skillnaderna i kompetens om hur digitala verktyg används och hur man lär ut med dessa riskerar att öka ojämlikheten. Därför är det så viktigt att strategin blir mer konkret. Vi betonade också vikten av att strategin är förankrad i senaste forskning kring digitaliseringens påverkan.