Marie Hjalmarsson, är platsansvarig på en enhet på Insikten HVB och brinner för att arbeta så att placerade barn och ungdomar ska få växa och börja tro på sina egna förmågor. Vi träffade Marie för att prata om hennes arbete, vikten av kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och hennes upplevelse av Attentions webbutbildning om NPF för HVB-personal.

Hur upplevde du Attentions webbutbildning om NPF för HVB-hem?

– Utbildningen är väldigt interaktiv, flexibel och med en bra variation mellan film, reflektionsfrågor och återkoppling. Det gör att den inte bara ger mer teoretisk och praktisk kunskap, utan man har också roligt på vägen och man får dessutom en stärkt gemenskap i arbetsgruppen, säger Marie. 

De 13 moduler som utbildningen bygger på är ämnen som är vardagliga och verksamhetsnära. Det är väldigt bra och gör att utbildningen blir lätt att ta sig till, det ger medarbetaren en bredare förståelse för sitt arbete.

Varför är det viktigt att man har kunskap om NPF när man arbetar inom HVB-hem?

– Med kunskap om NPF får du en ökad förståelse för vad som kan skapa oro och dåligt mående. Om vi kan minska dessa faktorer i bemötande och kontext så minskar stress och oro. Sannolikheten för en lyckad placering ökar avsevärt. Det är därför Attentions webbutbildning om NPF för HVB-hem är så otroligt viktig. 

Skulle du rekommendera utbildningen till andra HVB-personal?

– Absolut! Jag gillar föreläsarnas sätt att få oss att känna igen situationer på jobbet. Närheten till ungdomarnas egna upplevelser är unik. Upplägget med närheten till ungdomarnas egna upplevelser, den teoretiska varvat med den praktiska kunskapen och det aktiva deltagandet gör utbildningen unik.