I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om Äldrelyftets kampanj “Tänk om”. Vi berättar också om en film som tagits fram om riskbruk, beroende och äldre med NPF. Vi skriver också lite mer om vår nya rapport med fokus på problematisk skolfrånvaro.