I april startade Attention ett namnupprop för kortare BUP-köer och effektivare vård av barn med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Uppropet har skrivits under av över 16 000 personer.

De långa köerna för att få rätt hjälp för barn och unga är oacceptabla, säger förbundets ordförande Anki Sandberg. Därför startade vi BUP-uppropet om att korta köerna till BUP. Vi har drivit frågan länge utan att situationen nämnvärt förbättrats. Vi kräver nu att samhället tar ett gemensamt ansvar för att komma åt problemet.

Överlämning av namnunderskrifter

I tisdags, 23 maj, fick vi äntligen möjlighet att lämna över de då inkomna 16 176 namnunderskrifterna till Socialminister Jakob Forssmed och prata om BUP-köerna och den ohållbara situation som NPF-familjer befinner sig i.

Socialminister Jakob Forssmed håller med om att frågan är viktigt och angelägen. Han lyfter att bland det första han gjorde som socialminister var att göra satsningar med riktade medel till just BUP, med anledning den allvarliga situationen på BUP. Han förtydligar att de pengar som skjuts till villkoras. För att få ta del av alla pengarna måste man på BUP visa att de levererar både första möte, utredning och behandling. Han är samtidigt tydlig med att ansvaret för vården ligger på regionerna. Han önskar ett ökat statligt ansvar för vården för att den ska bli mer jämlik över hela landet.

Jakob är helt överens med Attention om att barn och ungas mående är en otroligt viktig fråga och att den är komplex där flera aktörer och politikområden måste samarbeta!

Attention kommer fortsatt följa regeringens arbete kring BUP noga!

Läs mer om Attentions BUP-upprop här

Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare Attention och Eric Donell, vice ordförande Attention lämnade över namnunderskrifterna till socialminister Jakob Forssmed.