Riksförbundet Attention har tacksamt tagit emot en gåva från Saxborn Fastigheter.

Som motivering till gåvan skriver företaget:

Saxborn Fastigheter vill med sin gåva stödja Attentions fina och otroligt viktiga arbete för barn och ungdomar med NPF. Attention lyfter och belyser de svårigheter och den diskriminering som ca 10 % av våra barn och ungdomar utsätts för dagligen.

Med sitt pricksäkra och tydliga intressepolitiska program arbetar Attention för att skapa bättre och mer rättvisa förutsättningar för våra barn och ungdomar i framtiden. Genom sitt kontinuerliga arbete att upplysa och utbilda föräldrar, barn och skolpersonal om NPF bidrar Attention till en mer fungerande vardag för många familjer. Ett viktigt arbete som Saxborn Fastigheter mer än gärna vill stödja.

Pengarna bidrar till Attentions arbete för barn och unga 

– Vi är mycket tacksamma för denna gåva, säger Anki Sandberg som är ordförande för Riksförbundet Attention. Eftersom vi är en ideell organisation med begränsade ekonomiska resurser, så är den här typen av gåvor oerhört värdefulla. Pengarna bidrar till vårt arbete att förbättra villkoren för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och till att öka kunskapen i samhället om NPF-diagnoser.