Skrivarträffar för barn och unga som är i problematisk skolfrånvaro

Materialet är till för att hålla skrivträffar för barn och unga mellan cirka10-16 år, där det finns problematisk skolfrånvaro. Det är inte en manual, utan förutsätter tidigare erfarenhet av att leda grupper och helst grupper med barn.

Ladda ner materialet här

Gruppträffar för föräldrar till barn i problematisk skolfrånvaro

Syftet med träffarna är att föräldrar dels ska få berätta om sina erfarenheter samt ha möjlighet att ta del av andras erfarenheter. Se gärna informationsfilmen där Susanne Berneklint, projektledare för Vägen tillbaka och Elin Pietras, folkbildningsutvecklare på Attention, berättar om materialets uppbyggnad. 

Läs och ladda ner materialet

Hjälp oss sprida info om projektet!

Attention vill att projektet ska vara på allas läppar. I skolan, i hemmen, såväl som inom BUP och hos socialtjänsten. Vi har därför tagit fram ett projektkort och ett faktablad för spridning.