Riksförbundet Attention har fått en julgåva på 65 000 kronor. Gåvan kommer från Voith Paper Sweden, som bestämde att ge pengar till Attention i stället för att köpa enskilda julklappar till sina anställda. Pengarna går till vårt viktiga arbete för att alla med NPF ska få ett fungerande liv. 

Hallå där, Jan Haraldsson, vd på Voith. Varför valde ni att ge en julgåva till Attention?

Vi i ledningsgruppen ville prova något nytt som vi alla kan stå bakom i stället för att ge en ofta meningslös pryl som blir liggande någonstans. Jag ser det som en del i vårt arbeta med kulturen på företaget.

Vad hoppas du att pengarna ska göra för skillnad? 

Jag hoppas att ni får en möjlighet att använda de här ”icke öronmärkta” pengarna till något som ni har velat göra men inte kunnat tidigare. Jag ser också värdet i att alla vi på Voith Paper Sweden gör något tillsammans, samtidigt som vi ökar förståelsen för NPF.

Varför tycker du att det är viktigt att företag engagerar sig i frågor om NPF? 

Det berör direkt och indirekt många av oss och jag anser att det är vår skyldighet som företagare att så långt som möjligt ge alla en möjlighet att finna sin plats i arbetslivet. Ett steg på vägen är att öka kunskapen om hur det är att leva med NPF, så att vi kan prata mer öppet om det och därigenom hjälpa och stötta varandra. 

Hur bemöttes det här av personalen? 

När jag tänker på responsen som jag har fått gör det mig faktiskt lite tårögd, jag tror det säger allt!