Vad kan vi göra för att bryta ensamhet och social isolering för anhöriga? Hur kan anhöriga hitta gemenskap och ett socialt sammanhang när varken tid, kraft eller ork finns? Det har Fanny Eklund, verksamhetsutvecklare på Attention med fokus på anhörigfrågor, funderat på och som en del av svaret lanseras nu Attentions anhörigdiscord – en digital mötesplats där anhöriga kan mötas på sina egna villkor i en trygg miljö.

I Attentions senaste anhörigenkät uppger hela 63 % att de alltid eller ofta känner sig ensamma i sitt anhörigskap. 58 % av alla anhöriga prioriterar alltid eller ofta bort socialt umgänge och när vi frågar om varför så uppger de allra flesta att de helt enkelt inte orkar eller har möjlighet.

  • Vi har också kunnat se att många anhöriga inte söker stöd för egen del och det på grund av exakt samma anledning: orken och tiden finns inte, säger Fanny Eklund.

Samtidigt efterfrågar många anhöriga sammanhang där de kan få förståelse, bekräftelse, bli sedd och dela erfarenheter med andra anhöriga.

  • Anhöriga vill ju inte känna sig ensamma och socialt isolerade, utan ensamhet och isolering är en konsekvens av anhörigskapet, menar Fanny Eklund.

För att göra det enklare för anhöriga att mötas så lanserar nu Attention discordkanalen där anhöriga kan dela tankar och erfarenheter när de själva har möjlighet – en plats där man kan vara sig själv!

Frågor om Discordkanalen

Varför använder Attention Discord som verktyg?

Discord är ett digitalt verktyg för att skapa trygga och levande sociala sammanhang och mötesplatser. Discord är gratis och enkel att ladda ner på mobil såväl som dator eller Ipad.

Vad kan jag göra på kanalen?

På kanalen kan man chatta, skriva privata meddelanden och hålla kontakt med varandra med text, röst och video. Här kan du som anhörig möta andra anhöriga på dina egna villkor, på det sätt som passar just dig. Du kan dela erfarenheter, få tips och råd och själv vara någon som stöttar i det som är svårt. Här kan du också ha roligt! Det är vi som är här, som skapar kanalen tillsammans!  

Vad är en eldsjäl och hur blir jag en eldsjäl?                                                    

Eldsjälarna är själva anhöriga som brinner för att hjälpa och stötta andra anhöriga. Du ser att någon är eldsjäl på att deras namn är orange. På kanalen har eldsjälarna ett övergripande ansvar för att kanalen är en trygg och positiv plats, där alla kan känna sig välkomna. De kan också ge råd och stötta vid behov. En del av eldsjälarna har särskilt ansvar/intresse för vissa områden och kanaler. Om du vill bli eldsjäl så kan du kontakta fanny.eklund@attention.se

Om jag behöver få tag på en ansvarig, hur gör jag det?

Om du vill få kontakt med en ansvarig kan du skriva till en administratör eller till någon av eldsjälarna. 

Får jag bjuda in mina vänner?

Absolut, bara hen är anhörig. Man behöver inte vara medlem i Attention för att vara på kanalen, men vi vill såklart uppmuntra alla att bli medlem. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare är vi!