Under drygt ett år har Attention med hjälp av medel från MUCF förberett för en uppstart av ett ungdomsförbund. Nu är arbetet klart en ungdomsstyrelse är vald och Attention Ung är redo att ta emot medlemmar. Vi pratade med projektledaren Sandra Sundström och nyvalda ordföranden Matilda Mäntynenä för att höra mer om planerna framåt.

Hallå där Sandra Sundström, projektledare Attention Ung! 

Hur känns det nu att ni är i gång?

– Det känns helt fantastiskt! Det är så roligt att se förbundet börja formas och den nya styrelsen tillträda sina nya roller. 

Vad är din roll i ungdomsförbundet? 

– Min roll är sedan januari att projektleda Attention Ung och projektets grymma ambassadörsgrupp samt förbundets nya styrelse! 

Hur kommer Attention Ung komplettera Riksförbundet Attention? 

– Attention Ung kommer att agera plattform för just unga personer med NPF som vill egenorganisera sig, dvs driva eller delta i påverkansarbete av olika slag. Projektets ambassadörsgrupp har nu under första året besökt en rad olika utbildningsinstitut, konferenser och nätverksträffar för att dela sina erfarenheter och bidra till ett bättre och starkare samhälle framåt, för just andra unga med NPF. 

Hur blir man medlem och vad kostar det? 

– Medlemsavgiften är 60 kr per år men är du redan medlem i Riksförbundet Attention så är detta medlemskap kostnadsfritt. Bli medlem här!

Vad ingår i medlemskapet?

– I Attention Ung får du tillgång till ett starkt nätverk tillsammans med andra unga, utbildningsmöjligheter och möjlighet att vara med och påverka till förändring. Utöver just egenorganiseringen vill vi även skapa ett forum för unga att få socialt utbyte, en trygg plats att dela sina erfarenheter och inspiration.  

Hur kommer ni jobba för att få i gång verksamheten spritt över hela landet? 

– Vi startar upp Attention Ung i tre pilotföreningar lokaliserade i Stockholm, Västra Götaland och Dalarna. Under det kommande året hoppas vi på att kunna utöka med ytterligare minst tre län. Vi börjar i mindre skala under detta första år där vi ser till att bygga en stabil och trygg plattform för organisationen att växa på och att framåt nå ut rikstäckande. 

Dalarna är ju redan i gång med sin ungdomsverksamhet. Berätta lite om vad de hittar på! 

– Ja, så himla roligt! Dalarna var nyligen på besök hos föreningen Nördliv som också är lokaliserade i Dalarna där man fokuserar på barn och ungas lust till skapande och kreativitet samt att öka intresset inom analog och digital spelkultur. Där fick unga testa på olika en rad olika aktiviteter i form av pyssel, pussel och spel. 

Hur tror och hoppas du att förbundet utvecklas framöver?  

– Jag hoppas att förbundet växer brett och högt och att vi når alla unga som önskar involvera sig i egenorganisering och inte minst att göra ungas röster hörda. Det finns så många unga personer med NPF som har så mycket erfarenhet och kunskap som verkligen kan bidra till riktig förändring i ett samhälle som behöver bättre stödstrukturer för just denna målgrupp. Vilka kan göra detta på bästa möjliga sätt om inte experterna själva?


Hallå där Matilda Mäntynenä!

Hur känns det att ha blivit vald till ordförande för Attention Ung?

– Det känns otroligt roligt.  Det är värdefullt att få se en organisation växa och bli bredare. Speciellt när det är ett ämne som ligger så nära hjärtat. Jag känner en ära till den här tilliten jag fått.

Vad kommer ni i styrelsen ha fokus på så här första tiden?

– Just nu kommer vi fokusera på att rekrytera medlemmar och organisera oss och kanske börja i lite mindre skala. Vi vill växa i lagom takt.

Varför tror du det behövs ett ungdomsförbund?

– Jag tror det kan vara skönt för många unga att kunna ha ett forum för just dom. Sen tänker jag också att det kan vara väldigt nyttigt för myndigheter och politiker att få höra de ungas berättelser. Jag är extra engagerad i samhällsvården kopplat till unga med NPF.  

Vilken typ av aktiviteter hoppas du ni kan komma i gång med?

– Vi har pratat lite om att eventuellt gå ut på stan och intervjua folk till vår tiktok. Jag hoppas även vi kan få komma ut och till mer skolor och få prata med eleverna och få höra vad de skulle vilja lyfta fram i en sån här typ av organisation.

Varför tycker du man ska bli medlem i Ung?

– Ju fler vi blir desto större intresse finns det ju! Jag hoppas vi kommer kunna skapa en fin gemenskap då alla våra problem och erfarenheter är så olika men alla har ungefär samma rot. Vi kan skrika hur mycket vi vill själva men tillsammans kan vi skapa en kör.