Riksförbundet Attention är på plats under Almedalsveckan 2024. I två egna seminarier lyfter vi frågor som är viktiga för våra medlemmar och alla andra med NPF. Vi deltar också i flera andra samtal och debatter.

Attention är på plats i Almedalen för att föra medlemmarnas talan i det offentliga samtalet. Som i övrigt opinionsarbete driver vi på i frågor där det behövs förändring och där vi kan göra skillnad.

Onsdagen den 26/6

Kl. 10.00 – 10.50 Anhöriga måste få bättre stöd

Lokal: sal E30 på Visby högskola

Utifrån Attentions anhörigrapport lyfter vi frågan om det höga pris anhöriga till NPF får betala när de kämpar för sina närstående.

Hur kan anhörigas behov bättre uppmärksammas i alla vård- och stödkontakter? Hur blir kommunernas anhörigstöd mer individualiserat och anpassat till olika behov? Vad kan arbetsgivare och samhället göra för att underlätta?

Medverkande:

Anki Sandberg förbundsordförande, Riksförbundet Attention

Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare, Riksförbundet Attention

Malin Danielsson, riksdagsledamot (L), talesperson i senior- och funktionshinderfrågor

Sandra Ivanovic Rubin (MP), ordförande i region Stockholms Hälso- och sjukvårdsnämnds psykiatriutskott

Clara Berglund, press- och kommunikationsansvarig Sveriges Kvinnoorganisationer

Kl. 13.00 – 13.55 Från diagnosfokus till bedömning av funktionsförmåga

Lokal: sal E30 på Visby högskola.

Diagnoser som adhd och autism fyller en viktig roll när det gäller att få vård och stöd, men är otillräckliga när det gäller att beskriva en individs förmåga och verkliga utmaningar. Ny forskning flyttar fokus från diagnoskriterierna till hur individen fungerar i vardagen och hur miljön påverkar.

Medverkande:

Sven Bölte, professor, KIND

Anki Sandberg förbundsordförande, Riksförbundet Attention

Frida Boisen, journalist och författare

Tobias Smedberg, kommunalråd Uppsala, ordförande i SKR:s primärvårdsberedning

Socialstyrelsen

Läs hela Almedalens program här