Hej Janne Grundelius, vice ordförande i Attention Dalarna och administratör för pappa-gruppen i Attentions nya anhörigkanal på Discord!

Varför behövs det en särskild Discord-grupp för pappor?

Jag tror det kan vara bra att finna stöd i samt utbyta erfarenheter ur ett pappa-perspektiv. Jag tror att det är så, att mammor alltid varit bättre på att ”nätverka” och stötta varandra, och att det inte finns så många forum i dagsläget för pappor. Så kan vi bygga ett nätverk för pappor där vi kan utbyta erfarenheter och finna stöd i varandra i vår pappa-roll så ser jag det som enbart positivt, och känner en stor ödmjukhet i att få förtroendet som eldsjäl i kanalen.

Har du själv känt behov av en sådan plattform i ditt föräldraskap? Isåfall varför?

När det började krångla för sonen för nu 23 år sedan upplevde inte någon av oss föräldrar att det fanns något stöd för oss i föräldrarollen. Det var mer av krav på oss att vi skulle vara tuffare mot honom och se till så han kom till skolan. Det var först när han totalkraschade fyra år senare vid 11 års ålder, när vi via rekommendation från BUP kom i kontakt med Attention Dalarna och började förstå vad NPF handlade om. Ganska snart därefter började vi engagera oss i Attention lokalt, vilket ledde till att jag startade en samtalsgrupp för pappor, och min fru Kerstin startade motsvarande för mammor. Men det här var ju innan alla sociala medier och andra digitala verktyg, så det var inte lika lätt att hålla igång det och efter något år rann det ut i sanden i brist på deltagare.

Vad händer om det slinker in en mamma på pappa-kanalen?

Jag ser inga som helst problem i det. Jag är ju så klart nyfiken av mig och vill gärna läsa vad som skrivs i de andra grupperna där majoriteten är mammor. Motsvarande gäller nog för mammor som är nyfikna på pappa-gruppen och vad som skrivs där. Det är ju inget hemligt forum vi håller på med. Och kan det inspirera i fråga om samsyn och förståelse för våra mamma- respektive papparoller är det väl bara ett plus, eller hur?

Hur kommer ditt arbete se ut i gruppen?

Det är ju väldigt nytt alltihop, men rollen är att hålla koll så det inte spårar ur eller tar oönskade vändningar. Men som det ser ut hittills, efter några veckor, är det inget att oroa sig för. Papporna som varit med hittills är beundransvärda i sin klarsynthet och jag upplever att de verkligen har ordning på sina inre kompasser och vill vara de bästa papporna.

Hur verkar intresset för pappa-gruppen vara hittills?

Det ”puttrar på” kanske inte lika många inlägg som i en del av de andra kanalerna, men jag hoppas och tror att fler än de som skriver besöker kanalen och att de med tiden kommer med egna inlägg. En medverkande faktor kan ju vara att vi killar/män i många fall genom uppfostran, kompisjargong med mera tror att vi förväntas vara starka och inte prata så mycket känslor, men sett till de fina inlägg som varit hittills har jag goda förhoppningar att vi ska bli ett forum där vi kan vara öppna med varandra och tillsammans bygga en varm och trygg gemenskap som världens bästa NPF-pappor!

Besök Attentions discord-kanal