Almedalen och lyssnandet

Det sägs att Almedalen är världens största demokratiska mötesplats. Här möts politiker, företrädare för intresseorganisationer, medier och intresserad allmänhet i en unik blandning för att under några dagar i demokratiska former samtala om viktiga samhällsfrågor. Från ett enstaka initiativ från Olof Palme på 60-talet till ett evenemang som successivt har vuxit och dragit till sig allt större skaror. Alla partiledarna kommer även i år och håller tal, lockade av en stor publik och mycket medienärvaro. Möten, seminarier och event hålls i varje liten vrå i den lilla medeltida staden Visby. För att vara med i det officiella programmet ska det dessutom vara fri entré och öppet för alla.

I hjärtat av alltsammans ligger den vackra Almedalsparken omgivet av den relativt nya högskolan. Attention har deltagit de senaste femton åren och då lyft de frågor som vi kämpar för, exempelvis en bättre och mer tillgänglig skola, ett hållbart arbetsliv, kortare vårdköer, stöd till anhöriga och förbättringar för placerade barn. Åren före pandemin deltog vi i ett samarbete skapat av psykiatrisamordnaren på SKR (Sveriges kommuner och regioner) av Ing-Marie Wieselgren kallat ”Psykisk hälsa-huset”. Där möttes alla som arbetade för en bättre psykisk hälsa i Sverige. Attentions samarbete med Ing-Marie sträcker sig långt tillbaka. Det kännetecknades av att vi kunde ta del av allt det utvecklingsarbete som pågick runt om i landet. Ing-Marie hade nämligen ett enormt nätverk som hon generöst bjöd på.

Ing-Marie var något så ovanligt som en rebell med stor makt att förändra. Hon ville inte bara ändra på vården, utan ansåg att hela samhället behöver anpassas till oss människor, så att vi inte slits ut i förtid och hamnar i utanförskap. Hon var ytterst medveten om att personer med psykisk sjukdom är en av våra mest utsatta grupper och de som först får stryka på foten när samhället blir pressat.

När Ing-Marie intervjuades för Attention tidning för några år sedan konstaterade journalisten att hennes engagemang var imponerande. Hon föreföll vara ”överallt” och det verkade som hon var outtröttlig. På frågan hur det går till svarade hon:

– Jag fick bara den förmågan och då tycker jag att jag har en skyldighet att använda mig av den och hjälpa andra. Kämpa för dem som av olika skäl inte förmår göra det själva.

Ing-Marie fick också mycket välförtjänst vårt ”Årets ljus-pris” 2022 för att hon var med och tog fram VIP (Vård- och insatsprogram) Adhd.

Dådet mot Ing-Marie, bara några veckor senare, kom som en chock för alla som kände henne. Det drabbade henne mitt på Donners plats i hennes älskade Almedalen. För att hedra hennes insatser för svensk psykiatri har region Gotland gett två konstnärer i uppdrag att skapa skulpturen Lyssnandet, gjord i patinerad brons. Platsen är vald med omsorg för att bjuda in till möten och samtal och på så sätt att fortsätta i hennes anda.

Uppriktigt, fokuserat lyssnande där någon på djupet, av hela sitt hjärta, är intresserad av vad andra har att säga, är en bristvara och något många behöver träna på. Det mår alla bra att mötas av, men för den som befinner sig i ett underläge har det extra stor betydelse. Att ta fasta på det just i Almedalen känns så rätt och precis vad Ing-Marie själv hade önskat. När någon är så intresserad av andra och deras erfarenheter känns det i hela kroppen. Under sådana former, när folk känner sig sedda, kan de växa och hitta på vägar framåt för sig själva. Demokratin runt om i världen är på tillbakagång. Därför känns det så angeläget att Almedalen får fortsätta att vara en arena där olika perspektiv och åsikter får mötas och där vi pratar om hur vi tillsammans kan bryta denna negativa utvecklig.

Ann-Kristin Sandberg, Ordförande Riksförbundet Attention

Foto: Hämtad från www.stiftelsenimwieselgren.se