Sökresultat

Hittade 7 sidor med sökordet "Dyskalkyli"

Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

Det är vanligt att personer med ADHD också har matematiska inlärningssvårigheter, dyskalkyli. Rickard Östergren, doktorand i psykologi vid Linköpings universitet menar att det är betydligt vanligare än vad man tidigare trott: – Mellan 3 och 6 procent av alla barn beräknas ha svårigheter med matematik. Dyskalkyli är med andra ord lika vanligt som dyslexi. Östergren anser att det trots det finns väldigt lite forskning gjord inom området….

Relaterade tillstånd

Relaterade tillstånd Attention är inte bara inriktat på neuropsykiatriska diagnoser. Vi välkomnar alla som känner igen sig i våra kärnsymptom och har haft dessa sedan barndomen. Dyslexi Det är vanligt att personer som har NPF också har läs- och skrivsvårigheter. Ibland kan det bero på problemen med koncentration, uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet, men det kan också bero på att personen har dyslexi. Personer med dyslexi har svårt att…

Vad är NPF?

…I den här skriften kan du läsa om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning. Här finns också information om olika relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.   Ladda ner skriften som PDF >>   © Riksförbundet Attention 2018…

Anpassat högskoleprov för personer med NPF?

Universitet- och högskolerådet har startat en utredning med att se över möjligheten för fler grupper att ta del av de anpassningar av högskoleprovet som finns idag. Utredningen kommer att undersöka om det finns skäl för att personer med NPF, dyskalkyli och nakolepsi ska få möjlighet att göra ett anpassat högskoleprov. Idag har personer med dyslexi och synnedsättning möjlighet att få ett anpassat högskoleprov. Riksförbundet Attention har i…

Radiointervjuer om språkstörning

Det är många föräldrar som ringt till P4 Västmanlands publikredaktör och berättat att det är svårt att få hjälp om man har barn med ADHD, dyslexi och andra diagnoser. För att lyfta frågan valde därför P4 att göra ett inslag med fokus på språkstörning. I programmet intervjuas mamman Lena. Hon har ett barn med språkstörning och hon har kämpat för sitt barn från förskolan till gymnasiet. – Det är en fruktansvärd jobbig kamp. Framförallt mot…

Ekonomikoll

Skriften vänder sig till budget- och skuldrådgivare, boendestödjare eller andra personer som på annat sätt stödjer personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med frågor som rör privatekonomi. Den tar upp vad det innebär att ha kognitiva svårigheter och hur man kan kompensera dem med hjälp av strategier och hjälpmedel. Syftet är att tillsammans hitta lösningar som gör det enklare att få koll på vardagsekonomin. Ekonomikoll är…

Körkortskoll – NPF för trafiklärare

Körkortskoll är till för dig som är trafiklärare och vill lära dig mer om hur man undervisar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du som pedagog har stor betydelse för våra medlemmars chans att ta körkort. Körkortskoll bygger på kunskap och erfarenheter från ämnesexperter, trafiklärare och annan personal på trafikskolor. Även personer med NPF har fått bidra med sina erfarenheter i form av en enkätundersökning och…