Sökresultat

Hittade 7 sidor med sökordet "Dyskalkyli"

Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

…vanligt att personer med ADHD också har matematiska inlärningssvårigheter, dyskalkyli. Rickard Östergren, doktorand i psykologi vid Linköpings universitet menar att det är betydligt vanligare än vad man tidigare trott: – Mellan 3 och 6 procent av alla barn beräknas ha svårigheter med matematik. Dyskalkyli är med andra ord lika vanligt som dyslexi. Östergren anser att det trots det finns väldigt lite forskning gjord inom området. -Vi ligger långt e…

Relaterade tillstånd

…sna på ljudböcker brukar förbättra förmågan att läsa och stava. Dyskalkyli Dyskalkyli är matematiksvårigheter som beror på brister i det grundläggande matematiska tänket. En annan beteckning är specifika räknesvårigheter. I det medicinska klassifikationsystemen som används internationellt anges att dyskalkyli ska innebära brister i förmågan när det gäller basala räknefärdigheter som t.ex addition och subtraktion. NLD – Nonverbal Learning Disorder…

Vad är NPF?

…I den här skriften kan du läsa om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning. Här finns också information om olika relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.   Ladda ner skriften som PDF >>   © Riksförbundet Attention 2018…

Anpassat högskoleprov för personer med NPF?

…redningen kommer att undersöka om det finns skäl för att personer med NPF, dyskalkyli och nakolepsi ska få möjlighet att göra ett anpassat högskoleprov. Idag har personer med dyslexi och synnedsättning möjlighet att få ett anpassat högskoleprov. Riksförbundet Attention har i dagarna fått en rad frågor av Universitet- och högskolerådet kring hur olika diagnoser inom NPF kan påverka förmågan att skriva ett högskoleprov. Riksförbundet Attention har n…

Radiointervjuer om språkstörning

…som arbetar med utbildning och utredning kring språkstörning, dyslexi och dyskalkyli. Hon delar Lenas uppfattning. – Ungefär 5 procent av befolkningen har någon form av språkstörning. Det förvånar många eftersom så få känner till begreppet språkstörning. Det är en bortglömd grupp, inte prioriterad och inte identifierad, säger Kerstin. LYSSNA PÅ HELA INTERVJUN >> Västerås stad har påbörjat insatser för att öka kunskapen om språkstörning ute i skol…

Ekonomikoll

Skriften vänder sig till budget- och skuldrådgivare, boendestödjare eller andra personer som på annat sätt stödjer personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med frågor som rör privatekonomi. Den tar upp vad det innebär att ha kognitiva svårigheter och hur man kan kompensera dem med hjälp av strategier och hjälpmedel. Syftet är att tillsammans hitta lösningar som gör det enklare att få koll på vardagsekonomin. Ekonomikoll är fram…

Körkortskoll – NPF för trafiklärare

Körkortskoll är till för dig som är trafiklärare och vill lära dig mer om hur man undervisar personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du som pedagog har stor betydelse för våra medlemmars chans att ta körkort. Körkortskoll bygger på kunskap och erfarenheter från ämnesexperter, trafiklärare och annan personal på trafikskolor. Även personer med NPF har fått bidra med sina erfarenheter i form av en enkätundersökning och personlig…