Sökresultat

Hittade 23 sidor med sökordet "Dyslexi"

Osäkert om barn med dyslexi får rätt hjälp i skolan

En rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att de flesta pedagogiska metoder som används i skolan för att hjälpa barn och unga med dyslexi inte har testats tillräckligt. SBU har på uppdrag av Socialstyrelsen och Skolverket utvärderat de tester och insatser som används för barn med dyslexi. Man hittade så många som 52 olika tester som används i den svenska skolan för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. Men…

Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

Det är vanligt att personer med ADHD också har matematiska inlärningssvårigheter, dyskalkyli. Rickard Östergren, doktorand i psykologi vid Linköpings universitet menar att det är betydligt vanligare än vad man tidigare trott: – Mellan 3 och 6 procent av alla barn beräknas ha svårigheter med matematik. Dyskalkyli är med andra ord lika vanligt som dyslexi. Östergren anser att det trots det finns väldigt lite forskning gjord inom området….

Nytt regelverk förbjuder elever med dyslexi att använda hjälpmedel på nationella prov

Skolverket har förbjudit hjälpmedel för dyslektiker på de nationella läsproven – något som kritiseras av både skolor och föräldrar. Ett stort antal dyslektiker använder s.k. talsyntes, ett hjälpmedel som läser upp den text som syns på skärmen. I våras infördes nya regler som innebär att läsdelen på nationella prov ska göras utan hjälpmedel. I en intervju med TV4 säger Kjell Hedwall, enhetschef på Skolverket, att gör eleverna en…

Relaterade tillstånd

Relaterade tillstånd Attention är inte bara inriktat på neuropsykiatriska diagnoser. Vi välkomnar alla som känner igen sig i våra kärnsymptom och har haft dessa sedan barndomen. Dyslexi Det är vanligt att personer som har NPF också har läs- och skrivsvårigheter. Ibland kan det bero på problemen med koncentration, uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet, men det kan också bero på att personen har dyslexi. Personer med dyslexi har svårt att…

Läroböcker utan bilder ökar läsförståelsen hos dyslektiker

I en studie som nyligen genomfördes vid Göteborgs universitet ingick 50 personer med och utan dyslexi. Som del i studien använde man sig av s.k. eye-tracking, inspelning av ögonrörelser. Genom att använda metoden eye-tracking går det undersöka om material som innehåller bild och text ökar läsförståelsen hos personerna som ingick i studien. Resultatet visar att deltagarna med dyslexi bortsåg från bilderna i större utsträckning än de deltagare…

ARTIKEL: Läraren lyssnade och lärde av eleven

Läraren lyssnade och lärde av eleven Gustav Blomberg mötte under sitt andra år som lärare Vincent Rankila – en elev som i alla år varit besviken på skolans bemötande och brist på stöd. Det första året som lärare tyckte Gustav var tufft. Han ville lyckas bättre med elever som har behov av särskilt stöd eller anpassningar. Deras möte blev en vändpunkt för dem båda i skolan. Mötet mellan Gustav och Vincent har utvecklat dem båda, den senare har…

Vad är NPF?

…I den här skriften kan du läsa om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning. Här finns också information om olika relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.   Ladda ner skriften som PDF >>   © Riksförbundet Attention 2018…

Radiointervjuer om språkstörning

Det är många föräldrar som ringt till P4 Västmanlands publikredaktör och berättat att det är svårt att få hjälp om man har barn med ADHD, dyslexi och andra diagnoser. För att lyfta frågan valde därför P4 att göra ett inslag med fokus på språkstörning. I programmet intervjuas mamman Lena. Hon har ett barn med språkstörning och hon har kämpat för sitt barn från förskolan till gymnasiet. – Det är en fruktansvärd jobbig kamp. Framförallt mot…

Attention deltog i manifestation för barn i behov

Idag samlades hundratals människor på Sergels torg I Stockholm för att delta i nätverket Barn i Behovs manifestation ”Barnen som offras i den svenska skolan”. Riksförbundet Attention var på plats med banderoller och ordföranden Anki Sandberg var en av talarna. Syftet med manifestationen var att uppmana den svenska regeringen att säkerställa att alla barns rätt till utbildning garanteras och omfattar även de barn som har en funktionsnedsättning….

Tourettes syndrom

Tourettes Syndrom Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom något som kallas för tics, upprepande reflexliknande rörelser och vokala ljud. Tourettes syndrom är delvis ärftligt och ofta kombinerat med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är vanligt att symptom på till exempel ADHD eller OCD visar sig först och att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression. Symtom på Tourette…

Remissvar på betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning” (SOU 2012:76)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget att klarlägga om regleringen i frågor som rör utbildning för barn och ungdomar vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution behöver förtydligas. Utredningen ska även ge svar på om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och…

Lagbrott att kräva diagnos för att ge extra stöd

En undersökning publicerad i Lärarnas tidning uppger var fjärde grundskollärare att de inte får extra resurser till elever i behov av särskilt stöd. såvida eleven inte har någon diagnos. Det strider mot skollagen, en diagnos är inget villkor för extra stöd för att nå kunskapsmålen Lärarnas tidning har låtit undersökningsföretaget Skop fråga 1 000 lärare i grundskolan vad som krävs på deras skola för att få extra resurser till elever i behov av…

Attention om rätten till hjälpmedel på nationella prov

Som Riksförbundet Attention tidigare rapporterat har Skolverkets regelverk som infördes i våras, begränsat möjligheterna för dyslektiker att använda hjälpmedel på nationella läsprov. Kjell Hedwall, enhetschef på Skolverket anser att man inte bör anpassa bort de delar som proven avser att faktiskt mäta. De nya reglerna har fått hård kritik från flera håll. – Riksförbundet Attention instämmer i de invändningar Dyslexiförbundets har mot att barn…

Victor

Victor hittar energin i fotograferingen För 23-åriga Victor har intresset för fotografering blivit en väg bort från kriminalitet och droger. Han fotar för att få energi att orka med vardagssysslorna och det ständiga plåtandet har bland annat resulterat i utställningen ”ADHD i bilder”. – Jag plåtar hela tiden. Det är min drivkraft, att kunna ta bilder som gör andra glada. Intresset för konst och skapande har funnits med länge. på gymnasiet gick…

SPSM stortsatsar på vuxenstuderande med NPF

Idag lanserar SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten ”Studiepaket vuxen” på webben och är den största satsningen på vuxenutbildning SPSM någonsin gjort. Materialet är en fortbildning och vänder sig till skolpersonal som möter vuxenstuderande i sitt arbete. Studiepaketet är uppbyggt kring sex skrifter som handlar om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning, däribland personer med NPF. Skrifterna ger både…