Sökresultat

Hittade 23 sidor med sökordet "Dyslexi"

Osäkert om barn med dyslexi får rätt hjälp i skolan

…och Skolverket utvärderat de tester och insatser som används för barn med dyslexi. Man hittade så många som 52 olika tester som används i den svenska skolan för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. Men ingen av de här testerna har utvärderats vetenskapligt. – Vi vet alltså inte om de är tillförlitliga och mäter det som avses. Vissa är förmodligen bra, men andra är riktigt tveksamma. Risken finns att barn hamnar i fel kategori, säger Stefan S…

Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

…en, doktorand i psykologi vid Linköpings universitet menar att det är betydligt vanligare än vad man tidigare trott: – Mellan 3 och 6 procent av alla barn beräknas ha svårigheter med matematik. Dyskalkyli är med andra ord lika vanligt som dyslexi. Östergren anser att det trots det finns väldigt lite forskning gjord inom området. -Vi ligger långt efter läs och skrivforskningen och jag tror att första steget är att medvetandegöra att man kan ha spec…

Nytt regelverk förbjuder elever med dyslexi att använda hjälpmedel på nationella prov

…äsdelen på nationella prov ska göras utan hjälpmedel. I en intervju med TV4 säger Kjell Hedwall, enhetschef på Skolverket, att gör eleverna en björntjänst genom att låta elever med dyslexi använda talsyntes vid nationella prov. – Man inte kan anpassa bort de delar som proven avser att faktiskt mäta, menar Hedwall.  …

Relaterade tillstånd

…överaktivitet och impulsivitet, men det kan också bero på att personen har dyslexi. Personer med dyslexi har svårt att känna igen och tyda ord. Några vanliga symtom är att man kastar om bokstäver i ord, vänder på ord så att de hamnar baklänges (t.ex. ordet ”som” blir ”mos”), och att man spegelvänder bokstäver och siffror. Det är också vanligt att man svårt att komma ihåg det man läst. Dyslexi har inget med intelligens att göra. Det kan inte botas,…

Läroböcker utan bilder ökar läsförståelsen hos dyslektiker

…ning av ögonrörelser. Genom att använda metoden eye-tracking går det undersöka om material som innehåller bild och text ökar läsförståelsen hos personerna som ingick i studien. Resultatet visar att deltagarna med dyslexi bortsåg från bilderna i större utsträckning än de deltagare utan dyslexi. – Den grupp med dyslexi som bara såg text fick bättre resultat på läsförståelsefrågorna i jämförelse med dem som fick samma text i kombination med bild. Det…

ARTIKEL: Läraren lyssnade och lärde av eleven

…manen Mr. Ripley. En uppgift som kan vara oerhört utmanande för elever med dyslexi och ADHD, som Vincent, men enklare för andra elever. – Jag försöker lägga uppgiften på olika nivåer där varje elev läser så mycket och väl den klarar. Som ett slags stöd har vi under läsprocessen samtal i klassen om det vi hittills läst, det underlättar för elever som av olika skäl har svårt att ta till sig och förstå romanen. Textsamtalen blir ett stöd. Gustav visa…

Vad är NPF?

…I den här skriften kan du läsa om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning. Här finns också information om olika relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.   Ladda ner skriften som PDF >>   © Riksförbundet Attention 2018…

Radiointervjuer om språkstörning

…aktör och berättat att det är svårt att få hjälp om man har barn med ADHD, dyslexi och andra diagnoser. För att lyfta frågan valde därför P4 att göra ett inslag med fokus på språkstörning. I programmet intervjuas mamman Lena. Hon har ett barn med språkstörning och hon har kämpat för sitt barn från förskolan till gymnasiet. – Det är en fruktansvärd jobbig kamp. Framförallt mot rektorer och skolan som bara säger att det inte finns pengar till resurs…

Attention deltog i manifestation för barn i behov

…Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD, ADD, språkstörning och dyslexi ett angeläget förslag. Det behövs och det snarast! Men i avvaktan på denna finns det en hel del som kan göras här och nu. Där tycker vi att skolan måste börja ta barnens behov på allvar och göra allt de kan för att förbättra skolsituationen. Att lyssna på föräldrarna, använda befintlig teknik på ett bra sätt, anpassa läxor och scheman efter elevens förmåga kräver in…

Tourettes syndrom

…l exempel ADHD eller OCD visar sig först och att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression. Symtom på Tourette Symtomen på Tourettes syndrom visar sig vanligtvis kring sjuårsåldern, men kan debutera både tidigare och senare. Det brukar börja med tics i ansiktet såsom överdrivna blinkningar, ryckningar och grimaser som ofta flyttar sig till halsen, skuldrorna och överkroppen. Andra tidiga symtom brukar vara ryckningar i en arm elle…

Remissvar på betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning” (SOU 2012:76)

…ättningarna samtidigt, exempelvis add och Aspergers syndrom eller adhd och dyslexi. Även om NPF återfinns inom alla socialgrupper visar flera studier att NPF är överrepresenterade i socioekonomiskt utsatta grupper. ”Ett barn med adhd har sämre möjligheter att lyckas i skolan och i karriären. Därmed är det möjligt att fattiga familjer i högre grad har föräldrar med adhd och därmed också barn med adhd på grund av det genetiska arvet”, säger Stephen…

Lagbrott att kräva diagnos för att ge extra stöd

…av särskilt stöd.24 procent svarar att det krävs en diagnos, till exempel dyslexi eller adhd. Trots att en diagnos kan öppna för resurser, och att den sägs vara så viktig för att eleven ska få rätt stöd tycks inte insatserna vara kopplade till de specifika behov som diagnosen innebär. Det visar en avhandling om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd, gjord av Joakim Isakssons universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet….

Attention om rätten till hjälpmedel på nationella prov

…tik från flera håll. – Riksförbundet Attention instämmer i de invändningar Dyslexiförbundets har mot att barn med dyslexi ska fråntas hjälpmedel, säger Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman för Attention. – Vi anser, precis som dem, att provet i svenska som ska mäta läsförmåga istället borde delas i två delar; en del som mäter avkodning och en som mäter språk-/läsförståelse. I det senare provet ska eleverna få använda de hjälpmedel de behöver f…

Victor

…nerna Skoltiden gick ganska mycket upp och ner. Man misstänkte att det var dyslexi som gjorde att Victor inte hängde med på lektionerna. – Jag hade ingen koncentration eller fokus. Men jag tragglade mig igenom skolan ändå. Jag fick väldigt mycket hjälp av mamma och pappa. ADHD-diagnosen fick han som 18-åring, tre månader före studenten. Då började han även äta medicin. Den första tiden mådde han dåligt av biverkningarna, men sedan började saker fö…

SPSM stortsatsar på vuxenstuderande med NPF

…g sex skrifter som handlar om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning, däribland personer med NPF. Skrifterna ger både övergripande information och specifika stödinsatser för vuxna med adhd, autismspektrumtillstånd, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa och utvecklingsstörning. I studiepaketet ingår även diskussionsmaterial och filmer till varje skrift. Den 18 februari kl 15-16 hålls ett webbseminarium…