Sökresultat

Hittade 4 sidor med sökordet "Norden"

Tidningen Attention

Tidningen Attention Medlemstidningen Attention är helt inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi skriver om det som händer inom skolvärlden, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, forskningen, arbetslivet och hjälpmedelsområdet. Tipsa gärna redaktionen om spännande personer att intervjua eller annat som vi borde skriva om. Kontakta redaktionen Redaktör: Linnéa Rosenberg Telefon: 08-120 488 00 E-post: redaktionen@attention.se Läs på…

Varför bry sig om fattiga barn?

…andelen fattiga barn i ett land och visade följande bild: Familjepolitik i Norden har gemensamma faktorer som barnbidrag, gratis elevhälsa, utbyggd barnomsorg och utbyggd föräldraförsäkring. Som ni ser av bilden är det stor skillnad mellan länder av “nordiskt snitt” och andra europeiska länder. I samtliga nordiska länder har föräldrarna båda försörjningsansvar (och man beskattas inte gemensamt) och dessutom är gemensam vårdnad regel. I…

Så här påverkar vi

…med hög kompetens på området. Förbundets internationella arbete har under successivt fortsatt att utvecklas och innefattar såväl Norden, Europa som tredje världen….

Internationellt samarbete

…la arbete har under successivt fortsatt att utvecklas och innefattar såväl Norden, Europa som tredje världen. Nordiska samarbetsgruppen Attention deltar i den nordiska samarbetsgruppen för ADHD/DAMP som bildats för erfarenhetsutbyte mellan de nordiska intresseorganisationerna samt för gemensamma aktiviteter. Många av de frågor som diskuteras inom förbunden är likartade och mår väl av att diskuteras gemensamt för att hitta bra lösningar. Samarbetsg…