Sökresultat

Hittade 6 sidor med sökordet "Norden"

Tidningen Attention

Tidningen Attention Medlemstidningen Attention är helt inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi skriver om det som händer inom skolvärlden, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, forskningen, arbetslivet och hjälpmedelsområdet. Tipsa gärna redaktionen om spännande personer att intervjua eller annat som vi borde skriva om. Bli årsprenumerant Genom att bli medlem i Attention så får man en årsprenumeration på Tidningen Attention. Du…

Varför bry sig om fattiga barn?

…andelen fattiga barn i ett land och visade följande bild: Familjepolitik i Norden har gemensamma faktorer som barnbidrag, gratis elevhälsa, utbyggd barnomsorg och utbyggd föräldraförsäkring. Som ni ser av bilden är det stor skillnad mellan länder av “nordiskt snitt” och andra europeiska länder. I samtliga nordiska länder har föräldrarna båda försörjningsansvar (och man beskattas inte gemensamt) och dessutom är gemensam vårdnad regel. I de länder d…

Så här påverkar vi

…med hög kompetens på området. Förbundets internationella arbete har under successivt fortsatt att utvecklas och innefattar såväl Norden, Europa som tredje världen….

Internationellt samarbete

…la arbete har under successivt fortsatt att utvecklas och innefattar såväl Norden och Europa. Nordiska samarbetsgruppen Attention deltar i den nordiska samarbetsgruppen för ADHD/DAMP som bildats för erfarenhetsutbyte mellan de nordiska intresseorganisationerna samt för gemensamma aktiviteter. Många av de frågor som diskuteras inom förbunden är likartade och mår väl av att diskuteras gemensamt för att hitta bra lösningar. Samarbetsgruppen består av…

Attention har inlett ett samarbete med dess danska motsvarighet ”ADHD-foreningen”.

…, och ska nu gå vidare med hur vi kan implementera detta i Sverige. ”Vi är glada och tacksamma över att vi kan samarbeta och stötta varandra inom norden” säger Elisabeth Gunnars. Läs mer om ADHD-foreningen här>>…

Grundaren av löpargruppen “Bara vanlig”

…enden, dagliga verksamheter, företag, skolor och kommuner, och vidare ut i Norden. I dag saknas det motion för funktionsnedsatta. Framför allt där de får röra sig på sitt eget sätt. Niclas Wennerlund vet själv vad träning kan betyda. Han har själv hållit på med allt från klättring och kampsport till fotboll och badminton, och löpning som han hittade i fyrtioårsåldern. – Träningen har varit en ventil där jag kunnat släppa allt annat. Och mina kreat…