Sökresultat

Hittade 67 sidor med sökordet "anhörig"

Anhörig – dina rättigheter

…t ger avlastning för dig. Stöd och åtgärder du kan söka via din hemkommun: Anhörigstöd är direkt riktat till dig som är anhörig och finns inskrivet i Socialtjänstlagens kap. 5 10 § Det är upp till kommunen hur de väljer att lägga upp stödet. De kan t e x erbjuda stöd i form av samtal, samtalsgrupper, hemtjänst och avlösning i hemmet. Föräldra- och/eller familjerådgivning. Det kan antingen vara en öppen rådgivning som du kontaktar direkt eller via…

Att vara anhörig

…n är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Skriften ”Att vara anhörig” är ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF. Skriften är indelat i fyra olika teman Att vara förälder och ha NPF Att ha ett syskon med NPF Att ha vuxet barn med NPF Att ha ett extra krävande föräldraskap – extra viktigt att ta hand om sig själv Varje tema innehåller två artiklar, en verklighetsberättelse och en…

ARTIKEL: Barn som anhörig

Barn som anhörig Bror är 14 år och han är ett av många barn som lever som anhörig till syskon med NPF. Hans mamma har också en NPF-diagnos och här berättar han hur det är att leva i en familj som på vissa sätt är annorlunda och på andra sätt inte. ”Jag har två syskon som har olika diagnoser och min mamma har också det. Min lillasyster har ADHD och vad de kallar ringa autism och min lillebror har autism. Min mamma har ADHD men det märker jag inte…

För dig som är anhörig

…du det här och är själv anhörig? Då är du troligen vad vi kallar en ”Superanhörig” – en riktig vardagssuperhjälte. Vi vill rikta strålkastarljuset på just dig. Utan dig hade livet för din anhöriga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) troligen sett helt annorlunda och troligtvis svårare ut. Vi vill få dig att förstå att du inte är ensam och att det finns tusentals andra anhöriga i samma situation som du. Deras berättelser kommer du få t…

Enkät till dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF

…enkät som vi nu ber dig besvara vill vi ta reda på mer om situationen för anhöriga till barn, även vuxna barn, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Med NPF avser vi här ADHD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Resultatet kommer att presenteras både i våra egna informationskanaler och externt. Genom att svara på enkäten bidrar du till ökad kunskap om föräldrarnas situation. Det gör det lä…

Rykande färskt samtalsgruppsmaterial för anhöriga

…hand om sig själv Förhoppningen är att både Attentions lokalföreningar och anhörigkonsulenter runtomkring i Sverige ska anordna samtalsgrupper eller olika tematräffar utifrån materialet. Du som enskild förälder kan också höra av dig till lokalföreningarna eller anhörigkonsulenten i din kommun och föreslå att de ska starta samtalsgrupper med hjälp av det här häftet. Materialets upplägg Varje tema innehåller två artiklar, en verklighetsberättelse oc…

Råd & Stöd

Råd & Stöd Vart vänder jag mig som förälder när mitt barn har fått en NPF-diagnos? Vad har jag och mitt barn rätt till i form av stöd, avlastning och bidrag? Tyvärr är det också svårt att ge raka svar på frågan vad man har rätt till på grund av att insatserna och regelverken ser olika ut runt om i landet. Skillnaderna i utbudet och stödet beror helt enkelt på i vilken kommun man bor och vilket landsting man tillhör. Det beror på att landstingen o…

Vem har ansvar för vad?

…Vem ansvarar för vad? Familjer med NPF upplever ofta att de blir “bollade” mellan olika instanser och myndigheter och att ingen tar ett ordentligt ansvar. Det tar mycket tid och kraft att som anhörig själv försöka reda ut ansvarsfrågan. Därför har vi på den här sidan valt att fokusera på just vem som ansvarar för vad….

Leva nära NPF

…Att leva nära NPF De svårigheter som personer med NPF syns sällan utanpå. Familjer som lever med NPF möter därför ofta en oförstående omgivning. Det kan bli väldigt ensamt och isolerat. Hela familjen stöter på utmaningar i vardagslivet och relationer mellan syskonen och föräldrar kan bli extra ansträngt. På den här sidan hoppas vi kunna bidra med olika typer av tips och råd från både andra anhöriga och personer inom professionen.  …

KOMMUNEN

Kommunen Sveriges 290 kommuner har ansvar för viktiga obligatoriska samhällsuppgifter som exempelvis social omsorg, förskola, grundskola och gymnasieskola, plan- och byggfrågor, renhållning, vatten och avlopp, bostäder och biblioteksverksamhet. Kommuner och landsting är självstyrande enheter. Kommunalt självstyre innebär att de själva får ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område. De…

Ta hand om dig!

Ta hand om dig själv! Det är lätt att man glömmer bort sig själv när man lever nära någon som har stora behov av anpassning. Särskilt föräldrar kan uppleva att gränserna mellan en själv och ens älskade barn suddas ut. Man kan lätt tappa kontakten med sina egna känslor och uttryck. Många gånger blir man pedagog till sitt barn. Situationer kräver ofta att man har distans till sina känslor och spontanitet kan vara svårförenligt med barnets behov av…

Attentions föräldracirklar

Attentions föräldracirklar Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med NPF att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och stötta varandra får vardagen att kännas lite lättare när man vet att det finns andra som förstår. Därför har Attention tagit fram olika studiecirkelmaterial riktat till just föräldrar.   Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med NPF att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och stötta…

Anhörigforum på nätet

…hörigforum på nätet Internet är ett kraftfullt verktyg. Det kan inte minst anhöriga till närstående med NPF skriva under på. Med hjälp av nätet finns möjligheter att hitta en – för många – livsviktig gemenskap. På nätet kan anhöriga hitta gemensamma nämnare med andra som lever nära NPF. Man kan skapa debatt och gemensamt arbeta för att påverka och förändra. Attention är ett av många exempel på hur man kan kraftsamla i ett forum, snabbt skapa tillr…

Attentions nya satsning på flickor & kvinnor

…mhetsutvecklare, främst i IT-branschen. Jag fick upp ögonen för NPF när en anhörig blev hemmasittare och sedan fick en NPF-diagnos. Då började jag att engagera mig ideellt i frågan. Jag pratar ofta med föräldrar som kämpar hårt för att få rätt hjälp till sina barn. Jag tror att om vi kan öka kunskapen så kan vi förhoppningsvis bidra till att fler får må bra, känna sig förstådda och få det stöd de behöver i tid. Vad har du för erfarenhet av NPF? Ja…

”En (o)möjlig kombination?”

…av det har projektet tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga. Den första berättelsen i filmserien handlar om Pontus vars dotter Moa har diagnosen ADHD. F…