Sökresultat

Hittade 75 sidor med sökordet "förälder"

Det är tufft att vara förälder

Men det är nog aningens tuffare att vara barn idag! Som många av er kanske vet så har jag flertalet barn som är BERIKADE med neuropsykiatriska tillgångar. (Jag föredrar att uttrycka mig med positiva ord kring diagnoserna eftersom det fortfarande finns så mycket fördomar kring dem). Man har det lite extra tufft som förälder när man försöker uppfostra/guida sina barn som som har den här typen av “svårigheter”. För att den oinsatte…

Förälder med egen diagnos

Förälder med egen diagnos Att vara förälder med egen diagnos är utmanande. Det kan vara svårt att få ihop vardagen med allt extrajobb det ofta innebär när man har ett barn med NPF. Men det kan också vara en fördel att ha en egen diagnos som förälder. Har man egen diagnos så har man ofta en inneboende förståelse för sitt barns svårigheter. Det kan naturligtvis även vara plågsamt att se sitt barn behöva hantera det man själv tampats med och då…

ARTIKEL: Att vara förälder och ha NPF

Att vara förälder och ha NPF Anette Ekerheim arbetar som enhetschef på Neuropsykiatriska teamet i Jönköping. Hon har träffat många barn och föräldrar med NPF igenom åren och tycker det är angeläget att denna grupp får rätt stödinsatser. Anette tycker det är viktigt att belysa att det finns stora regionala skillnader kring vilket stöd man som förälder kan få. Det ser väldigt olika ut runtomkring i landet och det är viktigt att man som förälder

För dig som är förälder

https://www.youtube.com/watch?v=pWCzUefcryQ För dig som är förälder Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls utbildning om nätet och NPF vänder sig till föräldrar och andra vuxna som behöver kunskap och vill ha koll på nätet. Det består av skrivet material i tre delar och ett antal filmer. Utbildningsmaterialet är enkelt och instruktivt så att vem som helst kan använda det…

Barn berättar om hur det är att ha förälder med NPF-diagnos

…Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga – har skapat en filmserie där barn och unga berättar om hur det är att vara anhörig. Se och lyssna på Mathildas berättelse om att ha en mamma med ADHD eller hur det var för Sohpie och hennes mamma under några svåra år och hur de nu försöker ta igen det de saknat allra mest. Titta på filmerna och läs mer om Nka…

Enkät till dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF

Attention gör regelbundet enkäter för att samla in medlemmarnas synpunkter på viktiga frågor. Med den enkät som vi nu ber dig besvara vill vi ta reda på mer om situationen för anhöriga till barn, även vuxna barn, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Med NPF avser vi här ADHD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Resultatet kommer att presenteras både i våra egna informationskanaler och…

Attentions föräldracirklar

Attentions föräldracirklar Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med NPF att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och stötta varandra får vardagen att kännas lite lättare när man vet att det finns andra som förstår. Därför har Attention tagit fram olika studiecirkelmaterial riktat till just föräldrar.   Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med NPF att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och…

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Försäkringskassan Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till bland annat barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som bedömer om du exempelvis har rätt till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Omvårdnadsbidrag Du som är förälder till ett barn med en funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Det är ditt barns behov av omvårdnad och tillsyn som ligger…

Relationer

Relationer Att ha ADHD kan innebära extra utmaningar i relationer. Det kan ta mycket energi att umgås med andra om man behöver anpassa sig och anstränga sig på olika sätt. Relationer Att ha ADHD kan innebära extra utmaningar i relationer. Det kan ta mycket energi att umgås med andra om man behöver anpassa sig och anstränga sig på olika sätt. Ibland kan det vara svårt att hålla relationen på en ”lagom nivå”, andra kan tycka att man är för…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

Bakgrunden till förslaget är syftet är att stärka barns rätt till vård och sociala insatser vid gemensamt vårdnadsansvar. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

Bakgrunden till förslaget är syftet är att stärka barns rätt till vård och sociala insatser vid gemensamt vårdnadsansvar. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar…

Råd & Stöd

Råd & Stöd Vart vänder jag mig som förälder när mitt barn har fått en NPF-diagnos? Vad har jag och mitt barn rätt till i form av stöd, avlastning och bidrag? Tyvärr är det också svårt att ge raka svar på frågan vad man har rätt till på grund av att insatserna och regelverken ser olika ut runt om i landet. Skillnaderna i utbudet och stödet beror helt enkelt på i vilken kommun man bor och vilket landsting man tillhör. Det beror på att…

Filmer & skrifter om NPF och skolan

…Filmer & skrifter Här finns böcker, film och artiklar om NPF och skolan. Här finns böcker, film och artiklar om NPF och skolan. Skrifter   Här finns böcker, film och artiklar om NPF och skolan. Skrifter   Filmer…

Myndigt barn

Myndigt barn Det är häftigt att se sitt barn bli stort och börja ta de första stegen ut i vuxenvärlden men det kan också vara förknippat med mycket oro för föräldrar till barn med NPF. Plötsligt förlorar man den kontroll man tidigare hade och nu vilar mycket ansvar på barnet självt. Som förälder har man inte längre rätt att ta del av barnets vårdkontakter, ekonomi eller studier/arbete. Barnet kanske markerar sin självständighet och vill klara…

Du är också viktigast – Om föräldraskap, stress och ASD/Aspergers syndrom

Skriften riktar sig till dig som är förälder till ett barn med ASD/Aspergers syndrom. Ur ett föräldraperspektiv kan du bland annat ta del av information om diagnosen och hur man som förälder kan påverkas. Innehåll: Till dig som är förälder till ett barn med ASD/Aspergers syndrom ASD/Aspergers syndrom – ur ett föräldraperspektiv Vad är ASD/Aspergers syndrom? Helhetssyn på människan Våra sociala nätverk Stress Beröring Kriser kan leda till…