Sökresultat

Hittade 97 sidor med sökordet "förälder"

Det är tufft att vara förälder

…ande finns så mycket fördomar kring dem). Man har det lite extra tufft som förälder när man försöker uppfostra/guida sina barn som som har den här typen av “svårigheter”. För att den oinsatte skall förstå, att även om jag vill uttrycka mig med ordet tillgångar, så finns en hel del saker som är svårt. Jag är inte ute efter att förringa svårigheter i mina ordval, jag vill motverka stigma. En av de saker som är svårast är när ens barn mår dåligt. Det…

Förälder med egen diagnos

Förälder med egen diagnos Att vara förälder med egen diagnos är utmanande. Det kan vara svårt att få ihop vardagen med allt extrajobb det ofta innebär när man har ett barn med NPF. Men det kan också vara en fördel att ha en egen diagnos som förälder. Har man egen diagnos så har man ofta en inneboende förståelse för sitt barns svårigheter. Det kan naturligtvis även vara plågsamt att se sitt barn behöva hantera det man själv tampats med och då kan…

ARTIKEL: Att vara förälder och ha NPF

…belysa att det finns stora regionala skillnader kring vilket stöd man som förälder kan få. Det ser väldigt olika ut runtomkring i landet och det är viktigt att man som förälder tar reda på vilket stöd man kan få i just sin kommun eller sitt landsting. Anette berättar om vilka stödinsatser som hon tycker är viktiga att föräldrarna kan få tillgång till: – Är man vuxen och nyss fått en diagnos så är stödsamtal jätteviktiga. I den typen av samtal ska…

För dig som är förälder

https://www.youtube.com/watch?v=pWCzUefcryQ För dig som är förälder Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls utbildning om nätet och NPF vänder sig till föräldrar och andra vuxna som behöver kunskap och vill ha koll på nätet. Det består av skrivet material i tre delar och ett antal filmer. Utbildningsmaterialet är enkelt och instruktivt så att vem som helst kan använda det och…

Barn berättar om hur det är att ha förälder med NPF-diagnos

…Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga – har skapat en filmserie där barn och unga berättar om hur det är att vara anhörig. Se och lyssna på Mathildas berättelse om att ha en mamma med ADHD eller hur det var för Sohpie och hennes mamma under några svåra år och hur de nu försöker ta igen det de saknat allra mest. Titta på filmerna och läs mer om Nka…

Enkät till dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF

Attention gör regelbundet enkäter för att samla in medlemmarnas synpunkter på viktiga frågor. Med den enkät som vi nu ber dig besvara vill vi ta reda på mer om situationen för anhöriga till barn, även vuxna barn, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Med NPF avser vi här ADHD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Resultatet kommer att presenteras både i våra egna informationskanaler och ext…

Attentions föräldracirklar

Attentions föräldracirklar Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med NPF att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och stötta varandra får vardagen att kännas lite lättare när man vet att det finns andra som förstår. Därför har Attention tagit fram olika studiecirkelmaterial riktat till just föräldrar.   Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med NPF att få träffa varandra. Att få samtala, diskutera och stötta…

FÖRSÄKRINGSKASSAN

…an ha rätt till förkortad arbetstid Från och med 1 januari 2019 har du som förälder rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 % om du eller en annan förälder får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för barnet. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Tänk på att om du går ner i arbetstid kan det leda till lägre inkomster vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Merkostnadsersättnin…

Relationer

…stanna upp, ta det lugn och sedan säga min åsikt eller vad det nu gäller. Förälder med ADHD Att vara förälder och ha ADHD kan innebär nya utmaningar. För en del är det just i samband med att man bildar familj och ska få vardagen att gå ihop med arbete och familjeliv som symtomen på ADHD blir tydliga. Samtidigt kan familjelivet innebära mycket positivt. Många berättar att de har haft svårt att få till rutiner med mat och vardagsstruktur, men att a…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…tfarande många fördomar om diagnoserna. Attention känner till fall där ena föräldern, med eller utan egen diagnos, hindrar en utredning av det egna barnet. Det motsatta finns också, den ena föräldern har kunskap och önskar en utredning, den andra motsätter sig en sådan. Många föräldrar med NPF har aldrig blivit utredda och saknar självinsikt om sitt funktionshinder. En sådan förälder kan hamna i en egen kris när frågan om barnets funktionsnedsättn…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…tfarande många fördomar om diagnoserna. Attention känner till fall där ena föräldern, med eller utan egen diagnos, hindrar en utredning av det egna barnet. Det motsatta finns också, den ena föräldern har kunskap och önskar en utredning, den andra motsätter sig en sådan. Många föräldrar med NPF har aldrig blivit utredda och saknar självinsikt om sitt funktionshinder. En sådan förälder kan hamna i en egen kris när frågan om barnets funktionsnedsättn…

NPF-familjers liv slås i spillror av coronakrisen

…igt, sonen har varit hemma en hel del på grund av detta”, skriver en annan förälder. För vissa barn är det en avlastning att man inte behöver vara i skolan varje dag från morgon till kväll Samtidigt har en rad skolor börjat med distansundervisning. Vissa familjer med hemmasittare upplever positiva effekter av distansundervisningen. I dessa fall kan det röra sig om familjer som tidigare förgäves efterfrågat distansundervisning men fått höra att en…

Lisa Miskovsky – finner kreativa kommunikationsvägar     

…hov både i hem och skola och som säger: ”Kan vi försöka göra såhär?” Ingen förälder orkar vara jurist, samordnare och kunnig inom hela systemet. Varför finns inte den personen? Efter hennes sommarprat har Lisas mailkorg fyllts av brev från hundratals familjer som i desperation ber om råd och stöd. Hennes berättelse i radion skapade igenkänning. Om tiden fanns skulle hon vilja vara den samordnande stödpersonen som hon själv har saknat. – Jag finns…

Bläckfiskmamman  

…r autism med utåtagerande beteende, behöver punktmarkeras hela tiden. –Som förälder behöver du vara en säck på hans rygg som alltid är nära och i ständig beredskap att förvandla dig till en mänsklig bläckfisk med åtta armar. Heltid blev deltid Föräldraskapet har genomgått olika faser. Just nu är läget stabilt, men hon minns spädbarnsåren. – Barnen var aktiva på natten och allt kändes ohållbart när pauser inte var möjliga. Nu sitter rutinerna, barn…

Råd & Stöd

Råd & Stöd Vart vänder jag mig som förälder när mitt barn har fått en NPF-diagnos? Vad har jag och mitt barn rätt till i form av stöd, avlastning och bidrag? Tyvärr är det också svårt att ge raka svar på frågan vad man har rätt till på grund av att insatserna och regelverken ser olika ut runt om i landet. Skillnaderna i utbudet och stödet beror helt enkelt på i vilken kommun man bor och vilket landsting man tillhör. Det beror på att landstingen o…