Sökresultat

Hittade 65 sidor med sökordet "forskning"

Hjärnfonden delar ut miljoner till livsviktig forskning

Hjärnfonden delar ut 21 miljoner kronor till hjärnforskning. Summan motsvarar 42 anslag till forskare runt om i Sverige. Det är den största klumpsumman sedan starten 1994. Pengarna kommer bland annat att satsas på forskning om barnhjärnan och beroende. I år gör Hjärnfonden en offensiv satsning på forskning och information om barnhjärnan och delar ut fem miljoner kronor till barnhjärnforskare runt om i Sverige. Förhoppningen är att kunna öka…

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling De senaste årtiondenas forskning och utveckling har gjort att kunskapen om våra medlemsgrupper ökat påtagligt. Det gäller såväl medicinska, neuropsykologiska, psykologiska, sociala som pedagogiska kunskaper. Inom det medicinska området har kunskapen om bakomliggande orsaker till ADHD ökat. Vi vet mer om de ärftliga faktorerna, om hjärnans budbärare – signalsubstansernas – betydelse, och om effekterna av medicinering….

Fel slutsatser av forskning stigmatiserar bilförare med adhd

Bilförare med adhd är inte inblandade i trafikolyckor i den utsträckning man tidigare trott. Studier visade att risken för inblandning i trafikolyckor skulle varit tre till fyra gånger större, något trafiksäkerhetsforskaren Truls Vaa menar är felaktigt. Vaa uttalade sig nyligen på Transportforum och anser att man dragit fel slutsatser av den forskning som gjorts och att det lett till negativa konsekvenser. – Det har bidragit till stigmatisering…

Otillräcklig forskning om ADHD-behandling enligt SBU

Idag släpper Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, rapporten ”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet”. Rapporten menar att de behandlingsmetoder som används inom vård och omsorg saknar vetenskapligt underlag för att effekterna ska kunna bedömas. SBU har identifierat 30 olika behandlingsmetoder som används vid ADHD, utöver den medicinska behandlingen. Att det saknas evidens för i princip…

Ny forskning visar att lärare har förlegad syn på autism

Ann-Charlotte Linton är doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Hon har undersökt lärares attityder till barn med autismspektratillstånd och märkt att många anser att barnet ska anpassas till omgivningen i stället för motsatsen. Ann-Charlotte Linton säger till tidningen Skolvärlden: – De tänker på behov och handikapp i stället för att tänka på skolmiljön och det sociala. Lärarna anser att eleven…

Dansk intressant forskning om föräldrautbildningar

Det danska nationella forskningscentret SFI har nyligen släppt en rapport med fokus på danska ADHD-föreningens föräldrautbildning ”Kærlighed i Kaos”. Resultatet i rapporten är glädjande eftersom den påvisar positiva effekter med föräldrautbildningar – även de bedrivs inom den ideella sektorn. Målgruppe n för danska ADHD-föreningens föräldrautbildning ”Kærlighed i Kaos ”(KiK) är föräldrar till barn som är 3-9 år med ADHD eller…

KI söker deltagare till forskning om autism

Karolinska Institutet i Stockholm genomför ett forskningsprojekt om inlärningsprocesser hos personer med autismspektrumtillstånd. Man söker nu deltagare med en autismspektrumdiagnos som vill medverka i studien. Under experimentet kommer man att utsättas för ett antal milda elektriska stimuleringar genom en sensor som placeras på handleden. Stimuleringarna upplevs som milt obehagliga men inte smärtsamma. Man kommer också att få genomföra två…

Ny dansk forskning visar att medicinering med metylfenidat under graviditeten inte resulterar i fosterskador som tidigare befarats

En halv procent av danska kvinnor i fertil ålder medicinerar med metylfenidat vid ADHD, så som Ritalin och Concerta. Fram till nyligen fanns mycket liten kunskap om hur metylfenidat påverkar barn före och efter födseln. Det har därför varit svårt för läkare att råda sina patienter inom området. – Nu har vi något hänvisa till när en kvinna som använder läkemedel vid ADHD och planerar att bli gravid, säger Anton Pot Farm, doktorand vid Syddansk…

Bra förslag i utredningen “God och nära vård” anser Attention

Attention är i stort positivt inställt till de förslag om en primärvårdsreform som föreslås i utredningen ”God och nära vård” – där vården ska göras mer personcentrerad och patienten ses som medskapare. Målet med förslagen, att skapa en vård som präglas av individanpassning och helhetsperspektiv, är något som verkligen efterfrågas av våra medlemmar. Läs hela texten här under eller ladda ner remissvaret som pdf här. Stockholm den 15 november…

Barn med ADHD mer utsatta för brott

Forskaren Katrin Lainpelto har i sin forskning sett att barn med autism, ADHD och intellektuella funktionsnedsättningar är mer utsatta för brott än andra barn. Dessutom bedöms deras uppgifter inte som lika trovärdiga och färre gärningspersoner döms. På statskoll.se kan man läsa mer om Lainpeltos forskning. Hon har bland annat undersökt alla inkomna anmälningar till två slumpvist utvalda polisdistrikt i Stockholm 2013. Barn med NPF var utsatta i…

Låga kortisolvärden hos unga med ADHD-diagnos

Ny forskning från Uppsala universitet visar att unga med ADHD har betydligt lägre värden av stresshormonet kortisol än barn utan. Skillnaderna ser också ut att öka med åldern. Frank Lindblad, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, förklarar vikten av kortisol på den nationella forskningsportalen www.forskning.se – Det är anmärkningsvärt att unga med ADHD har så avvikande nivåer som har central betydelse för vår förmåga att anpassa oss…

Lars Lundström sprider fortsatta myter

Den 17 april skriver Lars Lundström ett svar på Henriks debattartikel i Dagens Medicin. Lundströms svar är dock så fyllt av felaktiga tolkningar och förhastade slutsatser att jag inte kan låta bli att bemöta påståenden här också. Den citerade texten är Lundströms egen, under skriver jag mina svar. “Det finns inga belägg för att medicinering skulle orsaka missbruk påstår Ragnevi. Adhd medicineras vanligen med ett narkotikaklassat,…

Ny forskningsbaserad sajt om ungas hälsa

Nu lanseras Kom igen! – en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk och fysisk ohälsa bland landets unga. Hur ska jag göra för att inte bli mobbad i min nya skola också? Jag har självmordstankar, men vågar inte söka hjälp, är rädd för att inte bli tagen på allvar. Är jag onormal som fortfarande är oskuld? Kan man bota klaustrofobi? Svenska ungdomars psykiska hälsa blir allt sämre, visar…

Tidningen Attention

Tidningen Attention Medlemstidningen Attention är helt inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi skriver om det som händer inom skolvärlden, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, forskningen, arbetslivet och hjälpmedelsområdet. Tipsa gärna redaktionen om spännande personer att intervjua eller annat som vi borde skriva om. Kontakta redaktionen Redaktör: Linnéa Rosenberg Telefon: 08-120 488 00 E-post: redaktionen@attention.se Läs…

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

Bakgrunden till förslaget är ett förslag om ett s.k. tredje steg i tandvårdsreformen. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers…