Sökresultat

Hittade 65 sidor med sökordet "forskning"

Hjärnfonden delar ut miljoner till livsviktig forskning

…klumpsumman sedan starten 1994. Pengarna kommer bland annat att satsas på forskning om barnhjärnan och beroende. I år gör Hjärnfonden en offensiv satsning på forskning och information om barnhjärnan och delar ut fem miljoner kronor till barnhjärnforskare runt om i Sverige. Förhoppningen är att kunna öka antalet anslag till forskning om barnhjärnan redan under nästa år. – Man räknar med att ett av tio barn drabbas av en hjärnskada i Sverige. Trots…

Forskning och utveckling

…ta att öka behöver vi satsa mer pengar på forskning. Både djuplodande grundforskning och klinisk forskning. Attention arbetar för att: Forskningen om hjärnan, både generellt och med särskild inriktning mot NPF, ska få ökade resurser. Öka spridningen av forskningsresultat och resurser för implementering. Stärka dialogen mellan forskare och patienter, brukare och anhöriga. Läromedel och annan information ska uppdateras så att de alltid innehåller ko…

Fel slutsatser av forskning stigmatiserar bilförare med adhd

…utsträckning man tidigare trott. Studier visade att risken för inblandning i trafikolyckor skulle varit tre till fyra gånger större, något trafiksäkerhetsforskaren Truls Vaa menar är felaktigt. Vaa uttalade sig nyligen på Transportforum och anser att man dragit fel slutsatser av den forskning som gjorts och att det lett till negativa konsekvenser. – Det har bidragit till stigmatisering av människor med adhd, säger Truls Vaa. Ny data visar visserl…

Otillräcklig forskning om ADHD-behandling enligt SBU

…pporten ger en tydlig signal om att det behövs ytterligare studier och mer forskning på området, vilket vi välkomnar, så innebär det här tyvärr inget stöd till vården vad man behöver göra för att stötta patienterna. Kritik mot SBU:s hårda evidenskrav har också väckts inom professionen. Man menar att SBU går orimligt hårt åt de diagnostiska instrument och metoder som i dag används för att utreda och behandla ADHD. Professor Sven Bölte, föreståndare…

Ny forskning visar att lärare har förlegad syn på autism

Ann-Charlotte Linton är doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Hon har undersökt lärares attityder till barn med autismspektratillstånd och märkt att många anser att barnet ska anpassas till omgivningen i stället för motsatsen. Ann-Charlotte Linton säger till tidningen Skolvärlden: – De tänker på behov och handikapp i stället för att tänka på skolmiljön och det sociala. Lärarna anser att eleven s…

Dansk intressant forskning om föräldrautbildningar

Det danska nationella forskningscentret SFI har nyligen släppt en rapport med fokus på danska ADHD-föreningens föräldrautbildning ”Kærlighed i Kaos”. Resultatet i rapporten är glädjande eftersom den påvisar positiva effekter med föräldrautbildningar – även de bedrivs inom den ideella sektorn. Målgruppe n för danska ADHD-föreningens föräldrautbildning ”Kærlighed i Kaos ”(KiK) är föräldrar till barn som är 3-9 år med ADHD eller ADHD-liknande…

Ny dansk forskning visar att medicinering med metylfenidat under graviditeten inte resulterar i fosterskador som tidigare befarats

…der en graviditet. – Våra resultat kommer förhoppningsvis att ändra på detta och ge läkare möjlighet att kunna ge sina patienter mer ingående information, säger Anton Pot Farm. Forskningsresultaten har nyligen publicerats den vetenskapliga tidskriften The Journal of Clinical Psychiatry. Källa: www.sdu.dk…

Bra förslag i utredningen “God och nära vård” anser Attention

…r arbeta mer aktivt med informationshanteringsfrågor. 9.2.6 Utbildning och forskning inom primärvårdens område Utredningens förslag: Det ska bedrivas forskning i primärvården. Utredningens bedömning: Landstingen bör ställa krav på att utförare i primärvård ska bidra vid genomförande av utbildning såväl på grundnivå som avancerad nivå. Attention tillstyrker utredningens förslag och bedömning. 9.2.7 Primärvårdens förebyggande arbete Utredningens för…

Barn med ADHD mer utsatta för brott

…ärre gärningspersoner döms. På statskoll.se kan man läsa mer om Lainpeltos forskning. Hon har bland annat undersökt alla inkomna anmälningar till två slumpvist utvalda polisdistrikt i Stockholm 2013. Barn med NPF var utsatta i 12 procent av anmälningarna när det gäller misshandelsbrott mot barn och i 13 procent av fallen när det gäller sexualbrott mot barn. En granskning som Lainpelto gjort av internationell forskning inom området visar att barn m…

Låga kortisolvärden hos unga med ADHD-diagnos

…utionen för neurovetenskap, förklarar vikten av kortisol på den nationella forskningsportalen www.forskning.se – Det är anmärkningsvärt att unga med ADHD har så avvikande nivåer som har central betydelse för vår förmåga att anpassa oss till krav från omgivningen. Enligt Frank Lindblad är det för tidigt att säga om, och i så fall hur, effekterna påverkar symptom vid ADHD. – Vi arbetar vidare för att försöka spåra orsaker till de låga kortisolnivåer…

Lars Lundström sprider fortsatta myter

…anledning att sluta med medicinering för att man fyller 18 år bara för att forskning inte finns. I Sverige är även beprövad erfarenhet ett kriterium för förskrivning. Equazym har nu godkänts för vuxna i Tyskland, vilket innebär att det bara är en tidsfråga innan medlet kan skrivas ut i Sverige. “Europeiska läkemedelsmyndigheter har bedömt risk/nytta-balansen som negativ och betonat risken för spridning och missbruk.” Svar: Vilka läkeme…

Entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

…genomföra. De kan göras via telefon men personliga intervjuer är att föredra. Intervjuerna är anonyma och kan inte spåras. Är du intresserad av att vara med i forskningsprojektet? Kontakta då Johan på email jwiklund@syr.edu. Läs mer om Johans forskning

Ny studie om ADHD-mediciner

…ehandla, vilket sällan belyses. Det har blivit stor uppmärksamhet kring ny forskning som visar att vissa ADHD-mediciner påverkar utvecklingen av hjärnan hos unga. Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri, har läst studien och menar att det här inte är något som man ska oroa sig för. – Vi är på väg att förstå mer om effekterna av läkemedel på hjärnan och vi är ju ute efter effekterna när vi använder läkemedel. Det är kanske bland de första gånge…

Tidningen Attention

…om det som händer inom skolvärlden, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, forskningen, arbetslivet och hjälpmedelsområdet. Tipsa gärna redaktionen om spännande personer att intervjua eller annat som vi borde skriva om. Kontakta redaktionen Redaktör: Linnéa Rosenberg Telefon: 08-120 488 00 E-post: redaktionen@attention.se Läs på webben Klicka på bild eller länk till det nummer du vill läsa så har du tillgång till tidningen direkt. Du kan zooma in,…

Världsautismdagen den 2 april

…e unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism. På KIND (Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar) bedrivs intressant forskning om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. KIND: s forskning om autism…