Sökresultat

Hittade 106 sidor med sökordet "hälsa"

Ny rapport om barn och ungas hälsa

…arje dag utanför lektionstid. Barn till aktiva föräldrar rör sig mera. Att hälsan i Sverige inte är jämlik och att socioekonomi, ålder och kön inverkar på barn och ungas hälsa. – Rörelse och fysisk aktivitet är en viktig del av en meningsfull fritid. Vi ser att behoven och orsakerna är väldigt lika för alla former av utanförskap och att många barn och unga med NPF också hamnar utanför. Ansvaret att samordna insatser så att alla barn har möjlighet…

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

…lika verksamheter i landet har ställt om för att stödja invånares psykiska hälsa i kristid, dels exempel på hur kommuner och regioner arbetar för att stödja sina egna medarbetares psykiska hälsa i rådande situation. Exempel som rör kommuner Exempel som rör regioner Generella råd och information från myndigheter Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronaviruset Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset 117…

Hälsa

…ligt med sömnsvårigheter, värk, spänningar eller att man upplever psykisk ohälsa som nedstämdhet, depression och ångest. En del ohälsa är komplex och kräver behandling eller större insatser, men det finns också mycket de flesta av oss kan göra i vår vardag för att öka vårt välbefinnande. Jag försöker känna efter. Vad vill kroppen, vad skulle hjälpa? Har jag ätit tillräckligt? Sovit? Behöver jag ta en promenad? Ofta är det brist på någon av dessa,…

Mot en mer jämlik hälsa?

…mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa” (SOU 2017:47). Vi ser positivt på att man tagit ett brett angreppssätt på ojämlikhet i hälsa och vi instämmer i flera delar, men ser också brister. Flera förslag är för generella, vilket gör det osäkert om förslagen är tillräckliga för att kunna uppnå de effekter man önskar. Vi saknar funktionsrättsperspektivet. Även brukarrörelsens roll och betydelse behöver lyftas…

Förebyggande insatser på jobbet kan förbättra 450 000 människors psykiska hälsa

…ma upplever att prestationskraven på arbetsplatsen påverkar deras psykiska hälsa negativt och att förebyggande insatser kan förbättra 450 000 människors psykiska hälsa. Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken menar att ökat engagemang från arbetsgivare kan motverka uppkomsten av psykisk ohälsa. – Med öppnare diskussionsklimat, ökad delaktighet och mer hanterbara krav, mår många bättre och sjukskrivningarna kan minska, säger Rickard Bracken. På ar…

Ny forskningsbaserad sajt om ungas hälsa

…rtfarande är oskuld? Kan man bota klaustrofobi? Svenska ungdomars psykiska hälsa blir allt sämre, visar rapporter från bland andra Folkhälsomyndigheten och Ungdomsstyrelsen. I takt med detta har behovet av att bistå med relevant information blivit viktigare än någonsin och Ungdomar.se och forskning.se har därför producerat det omfattande hälsoprojektet Kom igen!. Projektet syftar till att öka förståelsen om hälsa och välmående hos Sveriges unga ge…

Läs Handikappförbundens debattartikel om jämlik hälsa

…ar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du är man eller kvinna, infödd eller invandrad och om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om Gabriel Wikström menar allvar i sitt tal om jämlik hälsa så måste han börja agera. Så inleder Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden, en debattartikel i Dagens Samhälle i dag. Attention är medlem i Handikappförbund…

Program

…skap och inte minst – en varm och nära familjerelation. 4. Uppdrag psykisk hälsa: hur då? Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig SKL m.fl. Psykisk hälsa är hela samhällets ansvar – skolan, idrottsföreningen, arbetsplatser, myndigheter, vården och vi själva – alla måste vi bidra med vår del till den hälsosamma helheten. Ing-Marie Wieselgren är psykiater och arbetar med psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting. Under passet får du veta me…

Vår verksamhet

Vi företräder våra medlemmar Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning…

Stor samhällskostnad att inte ge elever rätt stöd

…öd till eleven och att det får negativa effekter avseende arbete, ekonomi, hälsa och relationer. Citat från enkäten: ”Jobbet blir lidande och nu är det tal om varningar på min arbetsplats då arbetsgivaren anser att skolan börjar ta för mycket tid av min närvaro.” ”Har sedan barnet börjat skolan endast kunnat jobba 75 procent på min arbetsplats.” Attentions kommentarer: – Föräldrarna har ofta en mycket ansträngande situation när samarbetet med skol…

Rättigheter, råd och stöd

…ch 25 år. På umo.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Mer information finns på http://www.umo.se Unga Lukas Här kan du som är ung vuxen chatta om livet, relationer och hur du mår. Alla tankar och känslor är välkomna. De som svarar är vuxna med kunskap och erfarenhet av att ge samtalsstöd. Du kan också mejla. Mer information finns på Unga Lukas. Där finns även kunskap och…

Pust – vi lyckades!

…det så kallade Psynkprojektet, som går ut på att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas som en helhet. Rätt hjälp ska ges till dem och deras anhöriga, när de behöver det. Psynkprojektet ska se till att insatserna för barns och ungdomars psykiska hälsa synkronisera runt om i landet med stöd av ett centralt projektkansli i Stockholm. Målet är att all hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara…

Ny webbplats ger stöd till unga med Asperger

…en fungerar. Kursen har tidigare hållits tre gånger. – Inom Habilitering & Hälsa inom SLL (Stockholm Läns Landsting) har vi länge uppmärksammat ungdomar med funktionsnedsättningar, berättar Gunilla Keith-Bodros, chef för Aspergercenter. På Aspergercenter behövde vi förbätttra vår information till ungdomarna själva eftersom allt vi hittills har producerat har varit riktat till föräldrarna. Vi ville också nå ungdomarna där de själva befinner sig – p…

Debattartikel: Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

…rbjuda stöd på flera sätt; allt från fördjupningsmaterial kring NPF eller ohälsa och arbetslivsfrågor samt föreläsningar för de arbetsplatser som behöver lära sig mer till lokalföreningar med mycket kunskap inom psykisk hälsa och sin målgrupps frågor och behov. Se till att dra nytta av den hjälp som brukarrörelsen kan erbjuda i arbetet med att skapa inkluderande arbetsplatser som låter allas resurser, oavsett funktionssätt, komma till sin rätt! Ni…

Mer idrott i skolan kräver bättre stöd

…och rektorsutbildningen. Det här är allvar, det gäller våra barn och deras hälsa. Det är 2018, valår och barn trasas sönder i en skola som de måste gå i. Trenden med ökad psykisk ohälsa måste brytas, och våra barns missförhållanden i skolan åtgärdas! Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet Lars Berge-Kleber, ordförande Afasiförb…