Sökresultat

Hittade 83 sidor med sökordet "hjälpmedel"

Remissvar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

Bakgrunden till utredningen är uppdraget att lämna förslag på olika lösningar för att det ska gå att införa fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, socialtjänst,…

Hjälpmedel och anpassning

Hjälpmedel och anpassning Samhället ställer höga krav på vår förmåga att hantera information och sinnesintryck – vår kognitiva förmåga. Personer med NPF har ofta nedsatt kognitiv förmåga och behöver ibland hjälp för att sortera bland alla intryck. Det finns flera olika hjälpmedel som gör det lättare att organisera, planera, komma ihåg, hålla koll på tiden och hitta i nya miljöer. Personer med sömnsvårigheter kan behöva bolltäcke. Tyvärr…

Regionala skillnader i tillgången till hjälpmedel

Det är stora regionala skillnader i tillgången till hjälpmedel. Det visar undersökningen ”Hjälpmedel på lika villkor” som Hjälpmedelsinstitutet publicerade i juni i år. Undersökningens syfte var att kartlägga landstingens och kommunernas tillhandahållande av hjälpmedel. Undersökningen visar att skillnaderna främst på om ett hjälpmedel är förskrivningsbart eller inte och att summan varierar beroende på vart i Sverige man bor. Det kan kosta upp…

Hjälpmedel

Hjälpmedel Skolan är skyldig att skaffa dig de hjälpmedel som du behöver i skolan. Om du vill använda något hjälpmedel, prata med någon lärare eller annan vuxen på skolan! Vår redaktion har testat och betygsatt några vanliga hjälpmedel. Skolan är skyldig att skaffa dig de hjälpmedel som du behöver i skolan. Om du vill använda något hjälpmedel, prata med någon lärare eller annan vuxen på skolan! Vår redaktion har testat och betygsatt några…

Mer inflytande i valet av hjälpmedel

Regeringen föreslår nu att den enskilde ska få större inflytande över valet av hjälpmedel. Förslaget innebär att hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659) ändras så att det tydligare framgår att sjukvårdshuvudmannen ska erbjuda den enskilde att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Riksförbundet har i ett…

Svar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

Attention har lämnat svar på utredningen om hjälpmedel och är i huvudsak positivt till de förslag som utredningen lägger. Det är en positiv utveckling att hjälpmedelsanvändarens kunskap både om sina egna behov och om vad som finns att tillgå i större utsträckning får styra valet av vilka hjälpmedel som ska förskrivas. Detta gäller i stor utsträckning medlemmar i Attention. – Vi ser mycket positivt på att även s.k. konsumentprodukter ska…

Attention om rätten till hjälpmedel på nationella prov

Som Riksförbundet Attention tidigare rapporterat har Skolverkets regelverk som infördes i våras, begränsat möjligheterna för dyslektiker att använda hjälpmedel på nationella läsprov. Kjell Hedwall, enhetschef på Skolverket anser att man inte bör anpassa bort de delar som proven avser att faktiskt mäta. De nya reglerna har fått hård kritik från flera håll. – Riksförbundet Attention instämmer i de invändningar Dyslexiförbundets har mot att barn…

Nytt regelverk förbjuder elever med dyslexi att använda hjälpmedel på nationella prov

Skolverket har förbjudit hjälpmedel för dyslektiker på de nationella läsproven – något som kritiseras av både skolor och föräldrar. Ett stort antal dyslektiker använder s.k. talsyntes, ett hjälpmedel som läser upp den text som syns på skärmen. I våras infördes nya regler som innebär att läsdelen på nationella prov ska göras utan hjälpmedel. I en intervju med TV4 säger Kjell Hedwall, enhetschef på Skolverket, att gör eleverna en…

Teknik som hjälpmedel för elever med kognitiva svårigheter

Hjälpmedelsinstitutet fick i uppdrag av Regeringen att undersöka hur teknik kan hjälpa gymnasieelever med kognitiva svårigheter. Exempel på kognitiva svårigheter kan vara problem med minne, uppmärksamhet eller tidsuppfattning. Studien visar att eleverna hade god nytta av tekniska hjälpmedel såsom smartphones, anpassade datorer, fickminne för att spela in lektioner eller särskilda boll-sittdynor för oroliga kroppar som har svårt att sitta still….

Nytt material om NPF, hjälpmedel och privatekonomi

Attentions projekt Ekonomikoll arbetar på att ta fram informationsmaterial om NPF, hjälpmedel och privatekonomi. Målet är att hjälpa unga med kognitiva svårigheter att få koll pengarna och yrkesverksamma att förstå deras behov. – Vi arbetar med både ett studiecirkelmaterial som riktar sig till Attentions medlemmar och en skrift till yrkesverksamma som stödjer personer i privatekonomiska frågor, säger Cecilia Brusewitz, informatör och…

Se våra nya filmer om hjälpmedel och stödfunktioner

…I dag släpper vi två nya filmer inom projektet ADHD på jobbet. Lena Furberg och Magnus Karlberg berättar om hjälpmedel och stödfunktioner som hjälper dem i arbetslivet! Filmer finns på vår Youtube-kanal AttentionPlay. Där hittar du också alla våra andra filmer, missa inte att följa oss där! Lena Furberg https://www.youtube.com/watch?v=h2vitYqKlbI Magnus Karlberg https://www.youtube.com/watch?v=4SeiYPM0s3o…

1177 lanserar hjälpmedelsguide

Idag den 4 juni lanserar 1177 Vårdguiden ett webbaserat stöd för alla som använder, eller tror sig behöva använda, hjälpmedel av olika slag. Det kan till exempel handla om hjälpmedel för hörsel, syn och rörelse. Även anhöriga som vill ha mer information kan dra nytta av tjänsten som ryms inom Tema Hjälpmedel på 1177.se. I den sökbara katalogen ryms över 60 000 hjälpmedel, och som besökare får man samlad information om de olika produkterna,…

Attention Ekonomikoll

Ekonomikoll – bättre koll på din ekonomi Ekonomi är ett område som ofta är extra svårt för den som har en kognitiv funktionsnedsättning som innebär svårigheter med minne, automatisering, att skapa rutiner och organisera. Det kan få stora negativa effekter på möjligheten att sköta sin privatekonomi. Ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är därför en extra utsatt grupp vad gäller privatekonomi. Idag…

Enkät ska kartlägga uppföljningen av NPF-hjälpmedel

Den som har någon form av neuropsykiatirisk funktionsnedsättning får ofta hjälpmedel utskrivna, men inte alltid en uppföljning. Det vill två arbetsterapeutstuderande vid Karolinska i Huddinge ändra på. Med en webbenkät ska de nu undersöka hur vuxna patienter med egen NPF upplever att de blivit bemötta. – Syftet med studien är att från brukarnas perspektiv kartlägga uppföljning av hjälpmedel för vuxna personer med neuropsykiatriska diagnoser,…

Arbete och studier

Arbete och studier Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid och våra liv i skolan och på arbetet. Arbetet är förhoppningsvis en möjlighet att göra något meningsfullt och roligt som ger en utmaningar och möjlighet att utvecklas. Samtidigt kan arbete och studier vara sammankopplade med stress och dåliga erfarenheter. Många har negativa erfarenheter från situationer som inte har fungerat som man velat. Dålig anpassning eller bristande kunskap…