Sökresultat

Hittade 87 sidor med sökordet "hjälpmedel"

Remissvar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

…kunnig och insatt i vilka tekniska produkter som skulle kunna användas som hjälpmedel. Det är då en positiv utveckling att hjälpmedelsanvändarens kunskap både om sina egna behov och om vad som finns att tillgå i större utsträckning får styra valet av vilka hjälpmedel som ska förskrivas. Detta gäller i stor utsträckning medlemmar i Attention som därför kan vinna på utredningens förslag till utökade möjligheter för individen att själv välja sina hjä…

Hjälpmedel och anpassning

…tt få hjälp med kostnaden. Därför arbetar vi för att tillgängligheten till hjälpmedel ska förbättras. Attention arbetar för att: Öka tillgången till hjälpmedel för personer med NPF. Det ska finnas tydlig information om vilka hjälpmedel som finns och var man kan få tag på dem. Personer med NPF ska få stöd i vardagen utifrån sina personliga behov. Exempel på stöd är hjälpmedel, råd av arbetsterapeuter, utbildning, personliga ombud och coacher. Skolo…

”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel”

…n hjälpmedelskommission med uppgiften att, med utgångspunkt i den tidigare hjälpmedelsutredningen, ta fram en nationell hjälpmedelsstrategi. Kommissionen bör också lämna förslag på ett nationellt regelverk gällande sortiment för hjälpmedel samt riktlinjer för att begränsa möjligheten att ta ut avgifter. Nu behövs ett tydligt politiskt ledarskap på nationell nivå. Det är dags att regeringen som helhet tar ansvar för hjälpmedelsfrågan. Funktionshind…

Regionala skillnader i tillgången till hjälpmedel

…kartläggningen ter sig orimligt stora. Skillnaderna är heller inte i linje med hälso- och sjukvårdslagens intentioner. På flera andra områden finns både nationella riktlinjer och strategier. Det borde det finnas även inom hjälpmedelsområdet. Läs mer om Hjälpmedelsinstitutets arbete på www.hi.se Läs och ladda ner hela rapporten “Hjälpmedel på lika villkor – Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel här….

Hjälpmedel

…nnan vuxen på skolan! Vår redaktion har testat och betygsatt några vanliga hjälpmedel. Skolan är skyldig att skaffa dig de hjälpmedel som du behöver i skolan. Om du vill använda något hjälpmedel, prata med någon lärare eller annan vuxen på skolan! Vår redaktion har testat och betygsatt några vanliga hjälpmedel. Bollväst Om hjälpmedlet En bollväst är en väst med bollar i, som gör västen tung att ha på sig. Västarna kan väga olika mycket, upp till 1…

Mer inflytande i valet av hjälpmedel

…ligare framgår att sjukvårdshuvudmannen ska erbjuda den enskilde att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Riksförbundet har i ett tidigare remissvar ställt sig positivt till de förslag som utredningen ” Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77) presenterade förra året. – Vi har poängterat att brukaren ofta är den som har st…

Svar på utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” (SOU 2011:77)

…t till de förslag som utredningen lägger. Det är en positiv utveckling att hjälpmedelsanvändarens kunskap både om sina egna behov och om vad som finns att tillgå i större utsträckning får styra valet av vilka hjälpmedel som ska förskrivas. Detta gäller i stor utsträckning medlemmar i Attention. – Vi ser mycket positivt på att även s.k. konsumentprodukter ska kunna förskrivas som hjälpmedel. Produkter som finns i handeln och är tillgängliga för and…

Attention om rätten till hjälpmedel på nationella prov

…de invändningar Dyslexiförbundets har mot att barn med dyslexi ska fråntas hjälpmedel, säger Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman för Attention. – Vi anser, precis som dem, att provet i svenska som ska mäta läsförmåga istället borde delas i två delar; en del som mäter avkodning och en som mäter språk-/läsförståelse. I det senare provet ska eleverna få använda de hjälpmedel de behöver för att kompensera en svag avkodningsförmåga, säger Norrman….

Nytt regelverk förbjuder elever med dyslexi att använda hjälpmedel på nationella prov

…or och föräldrar. Ett stort antal dyslektiker använder s.k. talsyntes, ett hjälpmedel som läser upp den text som syns på skärmen. I våras infördes nya regler som innebär att läsdelen på nationella prov ska göras utan hjälpmedel. I en intervju med TV4 säger Kjell Hedwall, enhetschef på Skolverket, att gör eleverna en björntjänst genom att låta elever med dyslexi använda talsyntes vid nationella prov. – Man inte kan anpassa bort de delar som proven…

Teknik som hjälpmedel för elever med kognitiva svårigheter

…artphones, anpassade datorer, fickminne för att spela in lektioner eller särskilda boll-sittdynor för oroliga kroppar som har svårt att sitta still. Hela 73 procent av eleverna tyckte att studieresultaten förbättrades avsevärt med dessa hjälpmedel. – Elever med de här svårigheterna uppfattas ofta som lata, stökiga och slarviga, men med rätt stöd kan de fungera mycket bättre. säger Erika Dahlin, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet. Läs mer om st…

Nytt material om NPF, hjälpmedel och privatekonomi

…ns projekt Ekonomikoll arbetar på att ta fram informationsmaterial om NPF, hjälpmedel och privatekonomi. Målet är att hjälpa unga med kognitiva svårigheter att få koll pengarna och yrkesverksamma att förstå deras behov. – Vi arbetar med både ett studiecirkelmaterial som riktar sig till Attentions medlemmar och en skrift till yrkesverksamma som stödjer personer i privatekonomiska frågor, säger Cecilia Brusewitz, informatör och projektledare för Rik…

Se våra nya filmer om hjälpmedel och stödfunktioner

…I dag släpper vi två nya filmer inom projektet ADHD på jobbet. Lena Furberg och Magnus Karlberg berättar om hjälpmedel och stödfunktioner som hjälper dem i arbetslivet! Filmer finns på vår Youtube-kanal AttentionPlay. Där hittar du också alla våra andra filmer, missa inte att följa oss där! Lena Furberg https://www.youtube.com/watch?v=h2vitYqKlbI Magnus Karlberg https://www.youtube.com/watch?v=4SeiYPM0s3o…

1177 lanserar hjälpmedelsguide

…a som vill ha mer information kan dra nytta av tjänsten som ryms inom Tema Hjälpmedel på 1177.se. I den sökbara katalogen ryms över 60 000 hjälpmedel, och som besökare får man samlad information om de olika produkterna, information om hur det går till att få ett hjälpmedel och kontaktuppgifter om vart man vänder sig med frågor just där man själv bor. Att all information nu är samlad på ett och samma ställe ger en bättre överblick för hjälpmedelsan…

Enkät ska kartlägga uppföljningen av NPF-hjälpmedel

…ftet med studien är att från brukarnas perspektiv kartlägga uppföljning av hjälpmedel för vuxna personer med neuropsykiatriska diagnoser, säger Bayda Elias och Cecilia Svensson, som arbetar med sin C-uppsats vid Karolinska Institutet i Stockholm. De hjälpmedel som skrivs ut är oftast kognitiva, det vill säga de ska hjälpa till att förbättra tidsuppfattning, struktur och planering, berättar Bayda. Det kan exempelvis handla om en timer, ett smartpho…

ARTIKEL: Arbetsterapeuter i skolan

…i är intresserade av att höra hur de upplever sin situation, säger Ingrid. Hjälpmedel i skolan En annan uppskattad insats som arbetsterapeuterna kan ge direkt i skolan är hjälpmedel. Elever på de här skolorna slipper att ta den ibland krångliga vägen via habiliteringen. Istället kan Aki och Ingrid prova ut och förskriva hjälpmedlen direkt i skolan. På Ingrids rum finns tyngdtäcken för utprovning vilket är mycket uppskattat. De har också köpt in en…